PDA

Просмотр полной версии : Concediu medical


iana
19.01.2009, 22:29
Подскажите,пожалуйста,если работник впервые устраивается на работу,после университета, соответственно ни трудового ни страхового стажа нет.После проработанного полного первого месяца он уходит на больничный.Могут ли не выплатить ему больничный лист в связи с тем ,что он проработал лишь месяц.Многие говорят,что больничный оплачивается по истечении первых 3 мес.работы......другие оплачивают по истечении 6 мес.Поясните, пожалуйста.

teopik
27.01.2009, 23:01
Насколько я знаю, стаж работы влияет исключительно на размер выплачиваемого больничного: до 5 лет - 60%, с 5 до 8 - 70% и более 8 - 100%. Что касается того, что говорят, возможно так думают потому, что для расчёта больничного берётся заработная плата за последние шесть месяцев. Но в Вашей ситуации расчёт должен основываться на первом полностью отработанном месяце. Бывают ситуации и похуже, когда у работника нет ни одного полностью отработанного месяца! Конечно, я не такой уж специалист в этой области... Может кто-то ответит получше.:rolleyes:

Den
28.01.2009, 19:13
При отсутствии стажа 3 месяца больничные не выплачиваются

iana
03.02.2009, 17:28
Вот что указывается в ЗАКОНе Nr. 289 от 22.07.2004 о пособиях по временной нетрудоспособности и других пособиях социального страхования........
Если застрахованное лицо работало менее 6 месяцев, основой для исчисления пособий является среднемесячный застрахованный доход за полностью отработанные месяцы, а при наличии страхового стажа менее 1 календарного месяца учитывается застрахованный доход за отработанные дни.
При отсутствии по уважительным причинам застрахованного дохода за последние 6 календарных месяцев, предшествовавших наступлению страхового риска, основой для исчисления пособий служит тарифная ставка или должностной оклад получателя. Как же это понять тогда....

Liubovi
04.02.2009, 12:29
In cazul cînd a realizat un stagiu de cotizare mai mic de o lună calendaristică, se ia în considerare venitul asigurat din zilele lucrate (conform puctul 3 articolul 7 Legea Republicii Moldova Nr. 289-XV din 22 iulie 2004 (Monitorul Oficial Nr. 168-170 din 10 septembrie 2004) Privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale Redacţia la 25 iulie 2008)
În cazul lipsei motivate a venitului asigurat în ultimele 6 luni calendaristice premergătoare lunii în care s-a produs riscul asigurat, baza de calcul este salariul tarifar sau salariul de funcţie al beneficiarului (conform puctul 4 articolul 7 aceeas Lege)

AFEX
06.02.2009, 12:00
in concluzie: se va plati indemnizatie privind incapacitatea temporara de munca

Den
24.03.2009, 12:31
Статья 6. Условия назначения пособий социального
страхования
(1) Застрахованные лица имеют право на пособия социального страхования при наличии общего страхового стажа не менее 3 лет.
(2) Застрахованные лица, у которых общий страховой стаж составляет менее 3 лет, имеют право на пособия социального страхования при наличии 3 месяцев страхового стажа из последних 12 месяцев, предшествовавших наступлению страхового риска.

Speranta
23.02.2011, 20:56
Spune-ti va rog daca in stagiul de cotizare la calcul buletin de boala se includ anii de studii sau nu? Pentru aceasta ei trebuie sa fie aratati in carnet de munca, sau cum?

Mantea Andrei
23.02.2011, 21:57
Spune-ti va rog daca in stagiul de cotizare la calcul buletin de boala se includ anii de studii sau nu? Pentru aceasta ei trebuie sa fie aratati in carnet de munca, sau cum?

Vedeti aici HOTĂRÎRE Nr. 417 din 03.05.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare şi confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiei (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=296276)

Aici un comentariu "conform legislaţiei în vigoare în stagiul de muncă se includ numai studiile complete la instituţiile de învăţămînt universitar de zi realizate înainte de 01 ianuarie 1999, adică pînă la întrarea în vigoare a noii Legi de pensionare." CNAS (http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=952)

Si aici un careva rezumat pensii (http://www.pension.md/md/publications/ga/26.html)

Confirmarea acestui staj conform regulamentului de mai sus
20. Stagiul de cotizare se stabileşte în baza documentelor eliberate de la locul de muncă, serviciu, studii sau altei activităţi, care se includ în stagiul de cotizare, sau a documentelor eliberate de organizaţiile ierarhic superioare, precum şi de instituţiile de arhivă.
21. Stagiul de cotizare, realizat înainte de intrarea în vigoare a Legii privind pensiile şi pînă la introducerea evidenţei individuale de asigurări sociale, se confirmă prin carnetul de muncă sau pe baza altor documente, eliberate în modul stabilit.
După introducerea evidenţei individuale de asigurări sociale stagiul de cotizare se determină în baza datelor din codul personal, gestionat în conformitate cu Legea privind sistemul public de asigurări sociale.
22. Actul de bază care confirmă stagiul de cotizare, prevăzut la pct.21 alineatul întîi, este carnetul de muncă. În lipsa carnetului de muncă sau în cazurile în care carnetul de muncă include înscrieri incorecte şi imprecise sau în care lipsesc înscrisurile respective despre anumite perioade de activitate, pentru confirmarea stagiului se iau în considerare adeverinţele, extrasele din ordine, conturile personale, statele de salarii, legitimaţii, referinţe, contractele şi acordurile de muncă în scris avînd note referitoare la realizarea acestora, foile matricole şi listele-formular, carnetele de membru al artelurilor cooperatiste de producţie şi alte documente ce conţin informaţii referitoare la perioada de muncă.

lia
24.02.2011, 12:34
Spune-ti va rog daca in stagiul de cotizare la calcul buletin de boala se includ anii de studii sau nu? Pentru aceasta ei trebuie sa fie aratati in carnet de munca, sau cum?

In " REGULAMENT cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale":
27. În stagiul de cotizare se includ toate perioadele contributive de la prima zi de activitate a salariatului pînă la data survenirii riscului asigurat, conform datelor carnetului de muncă, iar după implementarea evidenţei personificate în sistemul de asigurări sociale - conform certificatului, eliberat de către organele asigurărilor sociale.
28. În stagiul de cotizare se includ perioadele de îndeplinire a serviciului militar în termen sau cu termen redus, perioada de îngrijire a unui copil pînă la vîrsta de 3 ani de către unul din părinţi sau de tutore, în caz de deces al ambilor părinţi, şi perioada de primire a ajutorului de şomaj.

dupa cum vedeti anii de studii nu au tangenta cu aceasta indemnizatie.

Speranta
24.02.2011, 21:04
Multumesc pentru ajutor

lencic
16.03.2011, 11:10
Buna, cine ma ajuta,referitor la calcolul concediului medical,cum se calcula,formula.Am inteles ca au aparut schimbari.Mersi anticipat

webmaster
16.03.2011, 15:15
Buna, cine ma ajuta,referitor la calcolul concediului medical,cum se calcula,formula.Am inteles ca au aparut schimbari.Mersi anticipat

Oficial pina cind nu s-a schimbat nimic. Cel putin in Monitorul Oficial nu au fost publicate careva modificari in aceasta privinta.

Modul de calcul are o serie de particularitati. Formula difera de la caz la caz . Va recomand sa cititi articolul "Медицинский отпуск: оформление, начисление и учет пособий" (СА № 7, 2010).

lencic
18.03.2011, 15:08
mersi mult

alex_bem
06.05.2011, 13:12
Buna ziua spuneti-mi la momentul actual cum se calculeaza concediile medicale.

Mersi mult pentru ajutor

Svetutza
06.05.2011, 13:24
Buna ziua spuneti-mi la momentul actual cum se calculeaza concediile medicale.

Mersi mult pentru ajutor

gasiti raspuns in aceasta tema

lia
06.05.2011, 14:25
la moment nu am intilnit modificari, va recomand sa cititi si aici (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=295663)

adriana
06.05.2011, 17:27
Buna ziua spuneti-mi la momentul actual cum se calculeaza concediile medicale.

Mersi mult pentru ajutor

ndaaar pina la momentul actual , cum a-ti calculat ::-):

e_lena_!
06.06.2011, 13:32
Здравствуйте! Прошу Вас ответить на следующий вопрос: когда и согласно какого нормативного документа произошли изменения в расчете медицинского отпуска?

Mantea Andrei
13.06.2011, 09:44
Здравствуйте! Прошу Вас ответить на следующий вопрос: когда и согласно какого нормативного документа произошли изменения в расчете медицинского отпуска?

зависит какие изменения вы имеете ввиду. Если вы про проэкт изменения источника финансирования то он по идеи будет относится к ЗАКОН Nr. 289 от 22.07.2004 о пособиях по временной нетрудоспособности и других пособиях социального страхования. (http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=313082&lang=2)

webmaster
15.06.2011, 11:16
Buna, cine ma ajuta,referitor la calcolul concediului medical,cum se calcula,formula.Am inteles ca au aparut schimbari.Mersi anticipat

Buna ziua spuneti-mi la momentul actual cum se calculeaza concediile medicale.

Mersi mult pentru ajutor

Здравствуйте! Прошу Вас ответить на следующий вопрос: когда и согласно какого нормативного документа произошли изменения в расчете медицинского отпуска?

Din cite am inteles legea care prevede modificarea modului de calculare a indemnizatiei pentru incapacitatea temporara de munca a fost adoptata, insa nu a fost inca publicata in Monitorul Oficial. O puteti gasi pe site-ul Parlamentului Republicii Moldova (http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Adoptare/tabid/101/LegislativId/569/Default.aspx) sau in fisierele atasate la acest mesaj. Atentie, nu sint sigur ca acesta este textul final. Modificarile vor intra in vigoare de la 1 iulie 2011.

Mantea Andrei
07.07.2011, 12:58
Din cite am inteles legea care prevede modificarea modului de calculare a indemnizatiei pentru incapacitatea temporara de munca a fost adoptata, insa nu a fost inca publicata in Monitorul Oficial. O puteti gasi pe site-ul Parlamentului Republicii Moldova (http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Adoptare/tabid/101/LegislativId/569/Default.aspx) sau in fisierele atasate la acest mesaj. Atentie, nu sint sigur ca acesta este textul final. Modificarile vor intra in vigoare de la 1 iulie 2011.

Au fost publicate modificările la Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitatea temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313082) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 107-109-280 din 01.07.2011) conform proiectului discutat.

ma mir cum de nu au stabilit ca pentru prima zi angajatul sa achite intreprinderii si statului compensatii pentru faptul ca e bolnav si respectiv e vinovat ca fata de angajator nu poate contribui cu munca, iar fata de stat cu contributii pentu remunerarea muncii ce ar depune-o. Viva reformelor sociale orientate spre bunastare.

landish
19.07.2011, 10:29
Помогите, пожалуйста начислить больничный! Работник был в медицинском отпуске с 24.06 по 10.07( находился в больнице), затем ему открыли новый больничный лист(продолжение предыдущего) с 11.07 по 14.07 ( на дому). В связи с изменениями положении о пособиях по временной нетрудоспособности появился ряд вопросов:
1. Как мне быть с первым больничным? С 24.06 по 30.06 начислять 100%, а с 01.07- 90%?
2. Считать первый больничный лист полностью за счёт соцфонда?
3.Оплачивать второй больничный лист из средст работника, работодателя и соцфонда или же считать второй больничный, как продолжение первого и соответственно начислять все из средст соцфонда, так как первый и второй день пришлись на июнь месяц ?

Райэл
19.07.2011, 10:41
Я думаю:
1. Первый больничный целиком начислять 100%.
2. Да.
3. Оплачивать больничный лист по новым правилам. Хотя тут я немножко сомневаюсь.::-):

MaryBuga
19.07.2011, 11:39
1.и 2. согласна
3.Мое мнение, что считать нужно по старому, т.к.б.л. не новый ,а продленный .Если бы открывался новый б.л. , то тогда нужно было бы считать по новым правилам, а так по правилам на дату открытия первого б.л.

Райэл
19.07.2011, 11:44
Пзатем ему открыли новый больничный лист(продолжение предыдущего) с 11.07 по 14.07 ( на дому).
Мариана!
Лист то новый, хоть и в продолжение старого. Хотя с другой стороны, страховой случай один и тот же. Потому и говорю что сомневаюсь. Но вам доверюсь.::-):

MaryBuga
19.07.2011, 12:04
на другом листе д.б. написано "продолжение такого-то листа ", только тогда действуют правила первого Б.Л.

landish
19.07.2011, 12:35
на другом листе д.б. написано "продолжение такого-то листа ", только тогда действуют правила первого Б.Л.
да, на первом больничном написано выдан новый листок (продолжение) и номер нового б/л

webmaster
27.07.2011, 11:16
Recent Ministerul Finantelor a emis o scrisoare (http://forum.contabilitate.md/announcement.php?f=1&a=42) prin care a atribuit cheltuielile legate de achitarea indemnizatiei pentru incapacitatea temporara de munca de catre angajator la cheltuieli nedeductibile si, mai mult ca atit, la venitul impozabil al angajatului. Asa ca prin faptul ca persoana este bolnava statul va mai cistiga si impozite de pe seama ei. Cum Va place?

As vrea sa aflu de asemenea parerea Dvs. referitor la formulele contabile care trebuie intocmite conform noilor reglementari.

CaRla
01.08.2011, 15:39
Cine poate sa ma ajute: care sint formulele contabile intocmite la calculul buletinului medical dupa metoda noua?:*PARDON*:

Mantea Andrei
03.08.2011, 08:41
Recent Ministerul Finantelor a emis o scrisoare (http://forum.contabilitate.md/announcement.php?f=1&a=42) prin care a atribuit cheltuielile legate de achitarea indemnizatiei pentru incapacitatea temporara de munca de catre angajator la cheltuieli nedeductibile si, mai mult ca atit, la venitul impozabil al angajatului. Asa ca prin faptul ca persoana este bolnava statul va mai cistiga si impozite de pe seama ei. Cum Va place?

As vrea sa aflu de asemenea parerea Dvs. referitor la formulele contabile care trebuie intocmite conform noilor reglementari.

1. Ziua suportata de angajat - fara FC
2. Ziua suportata de angajator
- la suma calculata
Dt 712, 713 (cu ajustarea ulterioara in declaratie)
Ct 531
3. Din suma facilitatii din p.2 se va calcula impozit pe venit (fara FC), iar la retinerea acestuia
Dt 531
Ct 534
4. Partea asigurata de stat ca pina acum
Dt 533
Ct 531

Alte pareri?

webmaster
03.08.2011, 11:17
1. Ziua suportata de angajat - fara FC
2. Ziua suportata de angajator
- la suma calculata
Dt 712, 713 (cu ajustarea ulterioara in declaratie)
Ct 531
3. Din suma facilitatii din p.2 se va calcula impozit pe venit (fara FC), iar la retinerea acestuia
Dt 531
Ct 534
4. Partea asigurata de stat ca pina acum
Dt 533
Ct 531

Alte pareri?

Eu sint de parere ca suma platita de angajator (pentru a doua zi) trebuie trecuta nu prin 531, ci prin 532, deoarece contul 531 se numeste "Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii", pe cind indemnizatia achitata de angajator nu reprezinta o plata pentru munca. Acelasi lucru se refera si la ajutoarele materiale, facilitatile acordate de patron si alte plati care nu se includ in fondul de retribuire a muncii.
Totodata stiu ca multi contabili nu vor fi de acrod cu mine, deoarece programele informatice pentru tinerea evidente contabile nu pot retine impozit pe venit din sumele reflectate prin contul 532 si, pentru ca suma data sa nimereasca in fisa, este neaparat ca ea sa fie aratata in contul 531. In fond, nu este in incalcare atit de grava.
In rest, nu am obiectii la formulele contabile prezentate.

Mantea Andrei
03.08.2011, 11:42
Eu sint de parere ca suma platita de angajator (pentru a doua zi) trebuie trecuta nu prin 531, ci prin 532, deoarece contul 531 se numeste "Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii", pe cind indemnizatia achitata de angajator nu reprezinta o plata pentru munca. Acelasi lucru se refera si la ajutoarele materiale, facilitatile acordate de patron si alte plati care nu se includ in fondul de retribuire a muncii.
Totodata stiu ca multi contabili nu vor fi de acrod cu mine, deoarece programele informatice pentru tinerea evidente contabile nu pot retine impozit pe venit din sumele reflectate prin contul 532 si, pentru ca suma data sa nimereasca in fisa, este neaparat ca ea sa fie aratata in contul 531. In fond, nu este in incalcare atit de grava.
In rest, nu am obiectii la formulele contabile prezentate.

m-am gindit la 532 inainte de a scrie FC, ai am pus 531 si nu 532 din urmatorul considerent: asa cum partea statului merge prin
Dt 533
Ct 531
nu vad justificare pentru ca partea angajatorului sa treaca prin alt cont decit acesta.
Ca ideea teoretica, aici depinde cum a fost gindita clasificare la momentul definirii planului de conturi, iar el inteleg ca tota operatiunile legata de munca depusa. inclusiv indemnizatii etci au fost gindite prin 531, iar careva legata de alte cheltuieli care nu au legatura nemijlocita cu munca depusa prin 532. Deci problema e in denumirea contului 531, care ar fi trebuit sa fie mai ampla, dar la moment este "Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii"

Daca sa ne legam de denumirea contului, posibil ca mai corect ar fi 532, doar ca pentru aceasta trebuie initial tot ce era pina acum la 531 si nu se refere la retribuire munca direct de trecut prin 532, adica de modificat prevederile planului de conturi, altfel nu are sens ca doar aceasta zi a angajatorului de o trecut prin 532.

webmaster
03.08.2011, 12:30
m-am gindit la 532 inainte de a scrie FC, ai am pus 531 si nu 532 din urmatorul considerent: asa cum partea statului merge prin
Dt 533
Ct 531
nu vad justificare pentru ca partea angajatorului sa treaca prin alt cont decit acesta.
Ca ideea teoretica, aici depinde cum a fost gindita clasificare la momentul definirii planului de conturi, iar el inteleg ca tota operatiunile legata de munca depusa. inclusiv indemnizatii etci au fost gindite prin 531, iar careva legata de alte cheltuieli care nu au legatura nemijlocita cu munca depusa prin 532. Deci problema e in denumirea contului 531, care ar fi trebuit sa fie mai ampla, dar la moment este "Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii"

Daca sa ne legam de denumirea contului, posibil ca mai corect ar fi 532, doar ca pentru aceasta trebuie initial tot ce era pina acum la 531 si nu se refere la retribuire munca direct de trecut prin 532, adica de modificat prevederile planului de conturi, altfel nu are sens ca doar aceasta zi a angajatorului de o trecut prin 532.

Je suis bien d'accord avec vous :*YES*:

Veronika
09.09.2011, 23:48
Cine poate sa ma ajute !!!!! Avem accident la serviciu dupa 01.07.2011 apare intrebare cum se calculeaza si se reflecta in evidenta contabila ? Mersi anticipat.

Georgeta
10.09.2011, 22:25
Veronica concretization ce fel de accident
:*JOB*:

Veronika
11.09.2011, 21:50
Veronica concretization ce fel de accident
:*JOB*:
accident rutier am certificat de concediu medical unde scris " accident la serviciu " eliberat de urgenta

Marin
12.09.2011, 15:00
accident rutier am certificat de concediu medical unde scris " accident la serviciu " eliberat de urgenta

persoana data lucreaza ca conducator auto sau automobilul e a îtreprinderii?

nu uitati ca in caz de accident la locul de munca trebue in ziua accidentului de informat inspectia muncii (aceasta procedura e obligatorie)

Georgeta
12.09.2011, 20:59
trebuie sa concretizati daca accidentul a avut loc in cadrul regimului de munca sau inafara orelor de munca. Daca in afara orelor de munca sa nu fi indeplinit lucrari de serviciu. Pina nu a ajuns inspectia muncii, care trebuia sa fie anuntata in prealabil, verificati urgent contractul de munca incheiat cu persoana respectiva, instructiunile de protectie a muncii, registrele de evidenta a instrajului efectuat etc, Miinwe ma stradui sa va dau o informatie mai detaliata si niste instructiuni de protectie a muncii pentru soferi.

Veronika
12.09.2011, 21:54
[QUOTE=Georgeta;6041]trebuie sa concretizati daca accidentul a avut loc in cadrul regimului de munca sau inafara orelor de munca.
Accidentul a avut loc in timpul lucrului in masina noastra ( apartine intreprinderii ) s-a tamponat alta masina . Politia a fost act a fost indeplinit , sofer a avut o mica comotie ,peste 5 zile a iesit din spital,dar noi dorim sa dam in judecata persoana vinovata pentru pagube aduse intreprinderii si pers. angajate , dar ca de obicei director doreste dar contabilul t/e sa gindeasca cum sa faca

Marin
13.09.2011, 10:26
Calculul buletinilor medicale dupa cerintele noi este expus in revista Contabilitate si audit nr. 8 din 2011 pajina 7-16

Iar cu cazul dat daca nu ati anuntat inspectia muncii la timp puteti sa aveti neplaceri daca medicii transmit informatia lor

In cazul dat faceti cu data accidentului ordin de formatr a comisiei pentru examinarea cazului, luati lamurire de la sofer si actul de la politia rutiera si in baza acestor documente faceti PROCES-VERBAL privind cercetarea accidentului de muncă cu incapacitate temporară de muncă
Daca nu aveti asa blanc scrietimi pe adresa
magdalina.65@mail.ru
si o sa va transmit

Marin
13.09.2011, 10:51
trebuie sa concretizati daca accidentul a avut loc in cadrul regimului de munca sau inafara orelor de munca. Daca in afara orelor de munca sa nu fi indeplinit lucrari de serviciu. Pina nu a ajuns inspectia muncii, care trebuia sa fie anuntata in prealabil, verificati urgent contractul de munca incheiat cu persoana respectiva, instructiunile de protectie a muncii, registrele de evidenta a instrajului efectuat etc, Miinwe ma stradui sa va dau o informatie mai detaliata si niste instructiuni de protectie a muncii pentru soferi.

in conformitate cu legislatia in vigoare instructiunile de protectie a muncii trebue sa se numeasca "Instructiune de securitatea si sanatatea a muncii pentru ...." si instructajul se inregistreaza nu in registru ci in "Fisa personala de instruire in domeniu securitatii si sanatatii muncii"

adriana
13.09.2011, 21:47
in conformitate cu legislatia in vigoare instructiunile de protectie a muncii trebue sa se numeasca "Instructiune de securitatea si sanatatea a muncii pentru ...." si instructajul se inregistreaza nu in registru ci in "Fisa personala de instruire in domeniu securitatii si sanatatii muncii"

Off atitea reguli. instructaje... eu desigur le fac pentru fiecare angajat cind se angajeaza fac deodata fisa personala de instruire... sincera sa fiu le spun in doua cuvinte ca sa se tina departe de firele neizolate, sa nu puna degetele in priza bla bla bla..... le dau posibilitatea sa citeasca singuri.. dar aproape nimeni nu vrea sa piarda timpul.. semneaza si gata

Veronika
13.09.2011, 22:57
Iar cu cazul dat daca nu ati anuntat inspectia muncii la timp puteti sa aveti neplaceri daca medicii transmit informatia lor

Nu Va suparati dar eu totusi am intrebat despre reflectarea in evidenta contabila .Ce tine de informarea inspectiei muncii totul e Ok, proces-verbal a fost intocmit la timp. Intre timp m-am informat ca in cazul accidentului de munca primele 20 zile se achita din contul angajatorului.Dar ma intereseaza daca ele se impoziteaza cu tot fel de impozite si contributii sau nu ???

Marin
14.09.2011, 09:04
Veronika mai sus am scris
Calculul buletinilor medicale dupa cerintele noi este expus in revista Contabilitate si audit nr. 8 din 2011 pajina 7-16
in articolul dat este clar lamurit si sunt explicate diferite cazuri

lia
27.09.2011, 10:49
de ex. angajatul a prezentat pe 05.02.2011 foaia de boala ce tine de concediul de maternitate a sotiei cuprins intre datele 30.09.2010-04.02.2011 la locul sau de munca .conform datelor carnetului de munca pina la 31.12.2010 a fost angajatul intr. A,din 01.01.2011 este angajatul intr.B. Care din intreprinderi ar trebui sa exercite achitarea acestui concediu?

in situatia data colaboratorii CNAS-ului au insistat ca concediul medical sa fie achitat de intr.A, deoarece pentru asemenea concedii foaia de boala se elibereaza persoanei imediat la deschidere si in mod normal ea putea fi prezentata spre calcul la 30.09.10, insa logic nu sunt de acord cu aceasta pozitie deoarece Regulamentului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.108 din 03.02.2005 zice:
6. Stabilirea, calcularea şi plata indemnizaţiilor se efectuează de către unitatea economică în care îşi desfăşoară activitatea de bază angajatul (unde se păstrează carnetul de muncă) prin contract individual de muncă.
de unde reese ca la data prezentarii de catre angajat obligatia achitarii ii revine intr.B

Teo
30.09.2011, 09:50
Îndemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă – cheltuială deductibilă,sursa de venit neimpozabilăCheltuielile angajatorului pentru plata indemnizaţiei privind incapacitatea temporară de munca cauzată de boli obişnuite sau accidente nelegate de munca sunt acceptate sa fie deductibile, iar pentru angajat această sursa de venit este constatata ca neimpozabila. Se anulează comunicatul Ministerului finanţelor din 21 iulie 2011.

Această abordare a fost expusă în comunicatul Ministerului Finanţelor din 23.09.2011, cu următorul conţinut:Inspectoratul Fiscal Principal de Stat

de pe lîngă Ministerul Finanţelor

Privind aspectele fiscale ce ţin de plata indemnizaţiei pentru incapacitatea temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă

Ministerul Finanţelor, în scopul aplicării corecte a legislaţiei fiscale pentru cunoştinţă şi călăuză în lucru, comunică următoarele.

1. Comunicatul informativ al Ministerului Finanţelor nr.26-08/1-10-481/4382/7 din 21 iulie 2011 se anulează.

2. În continuare se prezintă regimul fiscal privind impozitul pe venit aplicat în cazul plăţii indemnizaţiei pentru incapacitatea temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă pentru a doua zi calendaristică.

Începînd cu 01.07.2011, conform art.4 alin.(2) lit. b) din Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale nr.289-XV din 22.07.2004, în redacţia Legii nr.56 din 09.06.2011, pentru a doua zi calendaristică indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă se plăteşte din mijloacele financiare ale angajatorului.

Totodată, potrivit Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997:

- se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător (art.24 alin.(1));

- compensaţiile nominative plătite păturilor insuficient asigurate, social vulnerabile ale populaţiei, precum şi prestaţiile de asigurări sociale, care nu sînt achitate sub formă de anuităţi reprezintă surse de venit neimpozabile (art.20 lit. h)).

Astfel, avînd în vedere caracterul obligatoriu al cheltuielilor pentru plata indemnizaţiei respective suportate de către angajator, stabilită prin Legea nr.289-XV din 22.07.2004, acestea vor fi permise spre deducere în scopuri fiscale pentru angajator, conform art.24 alin.(1) din Codul fiscal. De asemenea, indemnizaţia sus menţionată reprezintă sursă de venit neimpozabilă pentru beneficiarii acesteia, conform art.20 lit. h) din Codul fiscal.

Respectiv, agenţii economici care au efectuat reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată din indemnizaţiile pentru incapacitatea temporară de muncă urmează să efectueze recalculul acestuia în conformitate cu normele general stabilite.

Prezenta informaţie urmează de adus la cunoştinţa tuturor organelor fiscale teritoriale, precum şi persoanelor cointeresate.

VICEMINISTRU Victor BARBĂNEAGRĂ

Mantea Andrei
30.09.2011, 21:00
Îndemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă – cheltuială deductibilă,sursa de venit neimpozabilă

skipped

Prezenta informaţie urmează de adus la cunoştinţa tuturor organelor fiscale teritoriale, precum şi persoanelor cointeresate.

VICEMINISTRU Victor BARBĂNEAGRĂ

in sfirsit le-a venit mintea la cap, ce nu inteleg este de ce sa nu faca normal de la inceput, pentru ce trebuie asa o institutie sa fie aratata de lume cu degetul ca sa intelega cit de intelegent procedeaza? tocmai ti-i rusine ca in statul in care traiesti ai asa institutii statale "pline de profesionalism"

savoronga
05.11.2011, 19:24
in prezent in foaia buletinului medical in loc de diagnosticul bolii este inscris un cod. este undeva un clasificator? il cunosc numai medicii? il cunosc pe de rost sau de fiecare data consulta clasificatorul?:;-):

MaryBuga
06.11.2011, 15:04
Tot cindva am avut situatia cu codul bolii...Pentru medici este un clasaficator a bolilor...Asa am inteles ca coduri acestea sunt unice pentru toate tarile lumii...Medici pentru specialitatea sa le stiu pe de rost...Am format numar prin Google si an primit informatia detaliata in privinta bolii...

Mantea Andrei
07.12.2011, 18:08
Patronii vor fi obligati sa achite trei zile calendaristice de incapacitate de munca a salariatului

Chisinau, 6 dec. /MOLDPRES/. Angajatorul va fi obligat sa achite a doua, a treia si a patra zi calendaristica de incapacitate de munca a salariatului, cauzate de boli obisnuite sau de accidente nelegate de munca. In prezent, patronii de intreprinderi achita angajatului doar pentru a doua zi calendaristica din concediul medical, iar platile pentru urmatoarele zile sint suportate din contul bugetului asigurarilor sociale de stat, transmite MOLDPRES.

Modul de calculare a indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca va fi modificat, in conformitate cu un proiect de lege, aprobat, azi, de Guvern.

Sergiu Sainciuc, viceministru al Muncii, Protectiei Sociale si Familiei, a mentionat, dupa sedinta Executivului, ca, din cea de-a cincea zi calendaristica si pina la ultima zi de concediu medical, indemnizatia urmeaza sa fie achitata din mijloacele bugetului asigurarilor sociale de stat, gestionat de Casa Nationala de Asigurari Sociale.

In acelasi timp, potrivit proiectului de lege, plata indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca cauzata de tuberculoza, SIDA, cancer de orice tip sau aparitia riscului de intrerupere a sarcinii, precum si plata indemnizatiei de maternitate si celei pentru ingrijirea copilului bolnav se va efectua integral din mijloacele bugetului asigurarilor sociale de stat.

Potrivit viceministrului, schimbarea modului de plata a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca va duce la majorarea responsabilitatii angajatorilor pentru imbunatatirea conditiilor de munca ale salariatilor si reducerea cheltuielilor pentru plata acestor indemnizatii.

Conform datelor Ministerului Muncii, Protectiei Sociale si Familiei, anual cheltuielile la plata indemnizatiilor pentru concediile medicale se majoreaza. Astfel, daca in anul 2006 acestea au constituit peste 231 milioanele de lei, atunci in 2010 acestea s-au dublat si s-au cifrat la 598 mln de lei.

Economiile prognozate la plata indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, in anul 2012, sint estimate la peste 72,7 mln de lei, noteaza MOLDPRES.

adriana
07.12.2011, 21:13
Nu inteleg ce legatura are concediul medical cu imbunatatirea conditiilor de munca a angajatilor. Un angajat daca nu vrea sa vina la munca pe vreo citeva zile liber "se imbolnaveste" indiferent ca are conditii de munca buna sau rele. personal nu mi se pare corect ca angajatorul sa achite 3 zile iar angajatul o zi. in special pentru intreprinderile de producere daca un angajat anunta ca de miine este pe foaie de boala, creaza o problema foarte mare in procesul de producere, care poate duce la cheltuieli in plus, si parca asta n-ar fi de ajuns, trebuie de mai achitat 3 zile de boala.

RASISM :>:o:

Mantea Andrei
27.12.2011, 16:32
Chişinău, 27 decembrie ( INFOTAG ). Angajatorii vor achita trei zile din concediile medicale ale angajaţilor, spre deosebire de una, ca în prezent. Parlamentul a aprobat marţi modificarea.

savoronga
05.01.2012, 11:11
la calcularea concediului medical acordat sotiei pentru sarcina si lauzie de 126 zile nu avem dreptul pentru aceeasi perioada sa calculam si buletinul si salariu sotiei. dar daca buletinul medical il prezinta sotul la locul lui de munca de baza, avem dreptul sa calculam si buletinul medical de 126 zile si salariul pe aceeasi perioada? (doar nu el naste :*ROFL*:)

Mantea Andrei
05.01.2012, 11:43
la calcularea concediului medical acordat sotiei pentru sarcina si lauzie de 126 zile nu avem dreptul pentru aceeasi perioada sa calculam si buletinul si salariu sotiei. dar daca buletinul medical il prezinta sotul la locul lui de munca de baza, avem dreptul sa calculam si buletinul medical de 126 zile si salariul pe aceeasi perioada? (doar nu el naste :*ROFL*:)

mda savoronga, riscum asigurat in cazul dat este nasterea, cum poate sa-l prezinta sotul in cazul dat? iar pe de alta parte sotia cumva va naste, sau doriti sa-i calculati salariu si pentru aceasta? ::-):

savoronga
05.01.2012, 11:52
am avut in vedere ca sotia nu este angajata sotul a prezentat buletinul pe 126 zile

am ridicat certificatul de concediu medical, aici scrie eliberat numele sotiei, dar mai jos este si numele sotului.

Mantea Andrei
05.01.2012, 12:03
am avut in vedere ca sotia nu este angajata sotul a prezentat buletinul pe 126 zile

am ridicat certificatul de concediu medical, aici scrie eliberat numele sotiei, dar mai jos este si numele sotului.

dvs vorbit de cazul cind sotia nu are venit asigurat si se utilizeaza ca baza venitul sotului, dar certificatul e pentru sotie. in cazul dat nu se dubleaza salariu cu indemnizatia, doar sotia nu are salariu. faptul ca sotul are salariu e normal, el doar lucreaza, doar daca sotia ar fi lucrat si ar fi iesit in condeiu de manternitate, sotului de la asta nu i s-ar fi taiat salariu ::-):

Gogo
03.02.2012, 11:18
Spuneti-mi va rog, se iau in calcul orele suplimentare inlocuite de angajat pe timpul de boala a altui angajat,si ajutorul material, si primele la determinarea salariului mediu pentru calculul buletinelor de boala. :?:

Va multumesc anticipat!

Mantea Andrei
03.02.2012, 13:45
Spuneti-mi va rog, se iau in calcul orele suplimentare inlocuite de angajat pe timpul de boala a altui angajat,si ajutorul material, si primele la determinarea salariului mediu pentru calculul buletinelor de boala. :?:

Va multumesc anticipat!

Citim aici (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=295663), printre altele spune

"23. Baza de calcul a indemnizaţiilor o constituie venitul mediu lunar realizat în ultimele 6 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, venit din care au fost calculate contribuţiile de asigurări sociale.". Prin aceasta prisma si treceti toate conceptele dubioase

landish
06.02.2012, 13:20
у сотрудника б/лист открыт 30 декабря 2011. Сколько дней за счет работодателя я должна оплатить 1 или 3? удерживаю ли я подоходный налог с этих дней?

Райэл
06.02.2012, 15:12
landish
1 день за счет работодателя, так как на момент наступления страхового случая еще не вступили в действия. Смотри закон № 3 от 15.01.2012.
Что касается обложением подоходным налогом, такого рода выплаты, согласно ст. 20 пункт С не облагаются.::-):

Mantea Andrei
10.02.2012, 13:19
Acuma patronatele se lupta ca sa anuleze modificarea cu 3 zile, sa vedem daca reusesc ceva

lopi
13.02.2012, 15:41
ajutati-ma va rog sa gasesc noua lege de calcul al indemnizatiei pt incapacitate temporar de munca (2-4 zi din contul angajatorului)

sorry, am gasit...

adriana
10.04.2012, 19:39
http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=5225&parent=0

catalina25
30.05.2012, 12:44
Buna ziua, ajutati-ma va rog sa calculez concediul medical. Angajatul a fost bolnav 5 zile.
Iau salariul mediu pe ultimele 6 luni 5379.5 lei. Impart la 31 zile luna mai 5379.5/31= 173.53 si imultesc cu 60 % =104.12 va fi salariul brut pentru o zi si * 5 zile de concediu medical ? Din aceasta suma se calculeaza 6 si 23% angajator ? Se retine 3.5% 6% si Impozit pe venit ? 3 zile se achita din contul angajatorului si 2 din fondul social ? Adica daca fondul social pt luna mai constituie 7000 lei, voi transfera 6791.76 (7000-104.12*2) Cer scuze de asa multe intrebari, dar prima oara ma confrunt cu concediul medical.

Accountant
30.05.2012, 13:00
Angajatul a fost bolnav 5 zile.
Iau salariul mediu pe ultimele 6 luni 5379.5 lei. Impart la 31 zile luna mai 5379.5/31= 173.53 si imultesc cu 60 % =104.12 va fi salariul brut pentru o zi si * 5 zile de concediu medical ?
Da.
Din aceasta suma se calculeaza 6 si 23% angajator ? Se retine 3.5% 6% si Impozit pe venit ?
Nu.
3 zile se achita din contul angajatorului si 2 din fondul social ? Adica daca fondul social pt luna mai constituie 7000 lei, voi transfera 6791.76 (7000-104.12*2)
Da.

catalina25
30.05.2012, 13:20
dar cum ramine cu 1 zi...am citit mai multe informatii dar daca sincer am ramas confuza din contul cui se achita....

Accountant
30.05.2012, 20:38
dar cum ramine cu 1 zi...am citit mai multe informatii dar daca sincer am ramas confuza din contul cui se achita....
http://pan.md/news/Rabotnika-osvobodyat-ot-oplati-sobstvennoy-netrudosposobnosti/22481

catalina25
31.05.2012, 13:35
3 zile se achita din contul angajatorului si 2 din fondul social ? Adica daca fondul social pt luna mai constituie 7000 lei, voi transfera 6791.76 (7000-104.12*2) Cer scuze de asa multe intrebari, dar prima oara ma confrunt cu concediul medical.


Da.

am sunat azi la CNAS si mi-au zis ca 1 zi de concediu medical nu se achita nici de angajator si nici din contul fondului social...sunt confuza...

adriana
31.05.2012, 18:09
am sunat azi la CNAS si mi-au zis ca 1 zi de concediu medical nu se achita nici de angajator si nici din contul fondului social...sunt confuza...

pai inseamna ca..... nu achitati deloc

Accountant
31.05.2012, 18:43
am sunat azi la CNAS si mi-au zis ca 1 zi de concediu medical nu se achita nici de angajator si nici din contul fondului social...sunt confuza...
catalina, hotaririle Curtii Constitutionale sunt intra in vigoare din ziua adoptarii si sunt obligatorii pentru toti. La CNAS asteapta indicatii exprese, caci nu cunosc legislatia.

savoronga
01.06.2012, 11:24
angajatul are buletin medical de pe 07.05. pina pe 12.05.. cite zile se vor considera pentru calcul in total 5 sau 6 (inclusiv 9 mai)?

Svetutza
01.06.2012, 11:49
angajatul are buletin medical de pe 07.05. pina pe 12.05.. cite zile se vor considera pentru calcul in total 5 sau 6 (inclusiv 9 mai)?

eu cred ca 6

savoronga
03.06.2012, 16:37
concediulmedical pentru ingrijirea copilului bolnav se acorda pina la virsta de 7 sau 10 ani?

lag
04.06.2012, 11:25
concediulmedical pentru ingrijirea copilului bolnav se acorda pina la virsta de 7 sau 10 ani?

7 ani.(Legea nr.289 din 22/07/04 art.19)

Cebotari Aurel
27.06.2012, 09:20
Buna ziua, eu am o intrebare in privinta la incapacitatea temporara de munca, in cazul cind persoana angajata este insarcinata si se duce pe buletin, ma intereseaza daca se plateste din prima zi, si cuantumul %

Accountant
27.06.2012, 23:15
Buna ziua, eu am o intrebare in privinta la incapacitatea temporara de munca, in cazul cind persoana angajata este insarcinata si se duce pe buletin, ma intereseaza daca se plateste din prima zi, si cuantumul %
Din prima zi, 100% - daca are stagiul de cotizare minim necesar.

lag
28.06.2012, 13:59
cheltuielile de transport ar putea fi calificate ca chelt dereprezentanta,dar trebuie sa aveti documente justificative si o serie de alte documente ca:ordin directorului,un proces-verbal unde se indica scopul vizitei partenerilor ...

catalina25
16.07.2012, 15:06
Stimati Contabili, in privinta concediului medical , angajatilor cu staj mai maic de 5 ani se achita 60%. Poate fi asa situatie ca a 4.5.6.7.8.9 zi s-a achitat din constul BASS in marime de 60% insa ziua a 2.3.4 din contul angajatorului s-a achitat 100 % in baza unui ordin a directorului (asa a hotarit el sa achite angajatului). Este o incalcare?

Accountant
16.07.2012, 19:44
Stimati Contabili, in privinta concediului medical , angajatilor cu staj mai maic de 5 ani se achita 60%. Poate fi asa situatie ca a 4.5.6.7.8.9 zi s-a achitat din constul BASS in marime de 60% insa ziua a 2.3.4 din contul angajatorului s-a achitat 100 % in baza unui ordin a directorului (asa a hotarit el sa achite angajatului). Este o incalcare?
Concediul medical se calculeaza si se achita conform normelor. Astfel, obligatia de a plati este in acest caz 60%, tot ce e mai mult - poate fi calificat ca ajutor material.
Ziua a 4 ati achitat-o de 2 ori?

catalina25
17.07.2012, 09:43
Concediul medical se calculeaza si se achita conform normelor. Astfel, obligatia de a plati este in acest caz 60%, tot ce e mai mult - poate fi calificat ca ajutor material.
Ziua a 4 ati achitat-o de 2 ori?

Nu am achitat-o de 2 ori. Am scris gresit aici. Multumesc de raspuns, o zi buna in continuare!::-):

savoronga
22.07.2012, 09:25
la moment cum se achita corect concediul medical? prima zi -angajat, 3 zile-angajator, restul- CNAS? in una din lunile lucrate complet, luate ca baza de calcul pentru calcularea indemnizatiei pentru concediul medical este platita si suma pentru concediul ordinar. ea va fi luata in calcul sau nu?

Accountant
22.07.2012, 10:21
la moment cum se achita corect concediul medical? prima zi -angajat, 3 zile-angajator, restul- CNAS?
Dupa legislatie - 1 zi din contul CNAS. Dupa opinia CNAS - 1 zi din contul angajatului. :*PARDON*:
in una din lunile lucrate complet, luate ca baza de calcul pentru calcularea indemnizatiei pentru concediul medical este platita si suma pentru concediul ordinar. ea va fi luata in calcul sau nu?
Orice suma pentru care s-au platit contributii se i-a in calcul.

Natka1984
08.08.2012, 14:43
Va rog sa-mi sugerati cum se calculeaza concediul medical pentru angajat cu stagiu de 8 ani? Si cel pentru ingrijirea copilului?? Multumesc anticipat!

adriana
09.08.2012, 11:57
Va rog sa-mi sugerati cum se calculeaza concediul medical pentru angajat cu stagiu de 8 ani? Si cel pentru ingrijirea copilului?? Multumesc anticipat!

Pentru inceput studiati regulamentul http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=295663, mai cautati desinestatator pe forum, in caz de neclaritati vom fi bucurosi sa va ajutam

Natka1984
10.08.2012, 11:30
Pentru inceput studiati regulamentul http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=295663, mai cautati desinestatator pe forum, in caz de neclaritati vom fi bucurosi sa va ajutam

Mersi!

dzirioja
27.09.2012, 15:16
Buna la toti,
conform "Regulament cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale" punctul 28:
28. În stagiul de cotizare se includ perioadele de îndeplinire a serviciului militar în termen sau cu termen redus, perioada de îngrijire a unui copil pînă la vîrsta de 3 ani de către unul din părinţi sau de tutore, în caz de deces al ambilor părinţi, şi perioada de primire a ajutorului de şomaj.
In cazul in care anagajatorul a impus sa scrie cerere de demisie persoana care trebuia sa iasa in concediu de maternitate, respectiv ea a scris.In momentul cind se afla in perioada de ingrijire a copilului persoana respectiva era somer.Intrebarea este daca aceasta perioada de 3 ani se include in stagiul de cotizare p-u calculul concedeului medical sau nu?
Poate cineva a mai avut astfel de situatii?

Accountant
27.09.2012, 22:45
Intrebarea este daca aceasta perioada de 3 ani se include in stagiul de cotizare p-u calculul concedeului medical sau nu?

Precizati: pentru stabilirea dreptului la indemnizatie sau pentru determinarea coeficientului dependent de stagiu?

dzirioja
28.09.2012, 09:22
Precizati: pentru stabilirea dreptului la indemnizatie sau pentru determinarea coeficientului dependent de stagiu?

coeficientului dependent de stagiu

Accountant
28.09.2012, 22:17
coeficientului dependent de stagiu
Se include, deoarece in stagiul de cotizare se include "perioada de ingrijire", si nu "concediul de ingrijire".

ekkaterinkka
01.10.2012, 15:48
Подскажите,пожалуйста,Об оплате медицинского отпуска и соблюдении норм Конституции *WRITE*

Accountant
01.10.2012, 21:19
Подскажите,пожалуйста,Об оплате медицинского отпуска и соблюдении норм Конституции *WRITE*
Что подсказать-то? :*SEARCH*:

ekkaterinkka
02.10.2012, 15:37
ЗАКОН .... ИЗМЕНЕНия ....

Accountant
02.10.2012, 22:39
ЗАКОН .... ИЗМЕНЕНия ....
Закон не изменили. Конституция нарушается. С нового года первые 5 дней больничного за счет работодателя. :;-):

savoronga
05.10.2012, 20:27
angajatul a prezentat certificat medical, insa ultimele 6 luni nu are calculat salariu, iar in contractul individual de munca este inscris ca el lucreaza si primeste salariul numai cind sint volume de lucrari. cum sa calculam buletinul medical?

Accountant
05.10.2012, 22:51
angajatul a prezentat certificat medical, insa ultimele 6 luni nu are calculat salariu, iar in contractul individual de munca este inscris ca el lucreaza si primeste salariul numai cind sint volume de lucrari. cum sa calculam buletinul medical?
In baza salariului tarifar sau de functie.

savoronga
05.10.2012, 22:57
nu este nici cel tarifar nici cel de functie, fiecare lucrare se estimeaza individual.

Accountant
06.10.2012, 09:28
nu este nici cel tarifar nici cel de functie, fiecare lucrare se estimeaza individual.
Inseamna ca este un tarif oarecare.

cristinaori
30.10.2012, 16:10
plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă, cu excepţia cazurilor prevăzute la lit. c), se efectuează în modul următor:
prima zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă se suportă din contul persoanei asigurate;
a doua zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă se plăteşte din mijloacele financiare ale angajatorului, iar şomerilor li se plăteşte din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat;
începînd cu a treia zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă, indemnizaţia se plăteşte din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat;

cristinaori
30.10.2012, 17:02
Sursele de finanţare a prestaţiilor
de asigurări sociale
(1) Plata prestaţiilor de asigurări sociale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b), c), d), e), f), g), h) se efectuează integral de la bugetul asigurărilor sociale de stat.
(2) Plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (3) din prezentul articol, se efectuează în modul următor:
a) prima zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă se suportă din contul persoanei asigurate;
[Art.4 al.(2), lit.a) declarată neconstituţională prin HCC5 din 10.04.12, MO76-80/20.04.12 art.11; în vigoare 10.04.12]
b) a doua, a treia şi a patra zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă se plăteşte din mijloacele financiare ale angajatorului, iar şomerilor li se plăteşte din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat;
[Art.4 al.(2), lit.b) modificată prin LP3 din 15.01.12, MO21-24/27.01.12 art.66; în vigoare 01.01.12]
[Art.4 al.(2), lit.b) modificată prin LP227 din 25.11.11, MO7-12/13.01.12 art.20]
c) începînd cu a cincea zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă, indemnizaţia se plăteşte din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.
[Art.4 al.(2), lit.c) modificată prin LP3 din 15.01.12, MO21-24/27.01.12 art.66; în vigoare 01.01.12]
(21) Începînd cu anul 2013, plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (3) din prezentul articol, se efectuează în modul următor:
a) primele cinci zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă se plătesc din mijloacele financiare ale angajatorului, iar şomerilor li se plătesc din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat;
b) începînd cu a şasea zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă, indemnizaţia se plăteşte din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.

Accountant
30.10.2012, 18:35
plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă, cu excepţia cazurilor prevăzute la lit. c), se efectuează în modul următor:
prima zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă se suportă din contul persoanei asigurate;
a doua zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă se plăteşte din mijloacele financiare ale angajatorului, iar şomerilor li se plăteşte din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat;
începînd cu a treia zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă, indemnizaţia se plăteşte din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat;

Care este sursa informatiei?

amelie
05.12.2012, 10:02
Buna ziua!
Am o asa intrebare: daca persoana a fost angajata la 13.08.2012 si incepind cu 01.11.2012 s-a aflat pe foiae de boala, i se cuvine indemnizatia privind incapacitatea temporara de munca, luind in consideratie ca nu mai lucrase nicaieri si nu are stagiu? Cum se calculeaza in astfel de caz indemnizatia? Merci anticipat.

Aliona!
25.12.2012, 12:07
Buna ziua! Voi indepliniti Certificatul medical la rubricile 'Completeaza patronul' si 'Completeaza sectia de cadre'?

webmaster
25.12.2012, 13:06
Buna ziua! Voi indepliniti Certificatul medical la rubricile 'Completeaza patronul' si 'Completeaza sectia de cadre'?

Din pacate, in Instructiunea privind modul de completare a certificatului de concediu medical, aprobata prin Ordinul Ministerului Sanatatii si Protectiei Sociale nr. 189 din 22.06.2005 nu este mentionat nimic despre acest compartiment al certificatului de concediu medical.

cleo
03.01.2013, 21:13
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться... По истечению 126-ти дней декретного отпуска работница принесла ещё один больничный лист (не продолжение первого) в котором диагнозом записано: "состояние после кесарево сечения". Если я правильно понимаю это значит что декретный отпуск продлевается ещё на две недели... В этом случае она напишет заявление на отпуск по уходу за ребёнком до 1,5 лет с числа после окончания второго больничного??? И приказ будет тоже с этого числа???
И ещё... помогите пожалуйста как то продлить декретный отпуск... я же посчитала всю сумму как на 126 дней... ещё 4 месяца назад... Сейчас получается что чтобы оплатить б/л надо посчитать что человек вышел на работу??? или нет??? с какого числа всё таки она должна написать заявление на отпуск по уходу за ребёнком? Совсем запуталась... Если посчитать второй б/л... на основании которых месяцев? Перед декретным отпуском (по несколько дней в месяце) тоже находилась на больничном.. :%):...... Помогите разобраться...:*HELP*:

Aliona!
04.01.2013, 09:17
Buna!
Si eu am o intrebare.
Un angajat mi-a adus foaia de boala care se termina in februarie (restabilire dupa pierderea sarcinii), cind trebuie sa o calculez, acum sau in februarie?

CDV
22.02.2013, 12:20
Buna ziua!
Am o asa intrebare: daca persoana a fost angajata la 13.08.2012 si incepind cu 01.11.2012 s-a aflat pe foiae de boala, i se cuvine indemnizatia privind incapacitatea temporara de munca, luind in consideratie ca nu mai lucrase nicaieri si nu are stagiu? Cum se calculeaza in astfel de caz indemnizatia? Merci anticipat.

Conform Regulamentului "Dacă asiguratul a lucrat mai puţin de 6 luni, baza de calcul este venitul mediu lunar asigurat, realizat în lunile calendaristice lucrate integral. În cazul în care asiguratul a realizat un stagiu de cotizare mai mic de o lună calendaristică, se ia în considerare venitul asigurat din zilele lucrate, care se împarte la numărul zilelor lucrate şi se înmulţeşte cu numărul zilelor lucrătoare pentru o lună (25,4 zile lucrătoare pentru săptămîna de lucru de 6 zile şi, respectiv, 21,1 zile pentru săptămîna de lucru de 5 zile). "

CDV
22.02.2013, 14:15
Sorry, dar am obosit deja sa caut...Ce baza de calcul sa-i iau eu persoanei care in ultimele 6 luni premergatoare survenirii bolii nu are nici o luna complet lucrata, are cate o zi doua de concediu in fiecare luna?

Accountant
23.02.2013, 10:37
Sorry, dar am obosit deja sa caut...Ce baza de calcul sa-i iau eu persoanei care in ultimele 6 luni premergatoare survenirii bolii nu are nici o luna complet lucrata, are cate o zi doua de concediu in fiecare luna?
Cred ca trebuie de calculat conform p. 23 al. 5 propozitia 2.

CDV
07.03.2013, 12:26
Cred ca trebuie de calculat conform p. 23 al. 5 propozitia 2.

Imi pare rau, dar eu nu gasesc :(, daca nu va e greu ati putea sa-mi dati mai multe detalii

Accountant
07.03.2013, 22:15
Imi pare rau, dar eu nu gasesc :(, daca nu va e greu ati putea sa-mi dati mai multe detalii
"În cazul în care asiguratul a realizat un stagiu de cotizare mai mic de o lună calendaristică, se ia în considerare venitul asigurat din zilele lucrate, care se împarte la numărul zilelor lucrate şi se înmulţeşte cu numărul zilelor lucrătoare pentru o lună (25,4 zile lucrătoare pentru săptămîna de lucru de 6 zile şi, respectiv, 21,1 zile pentru săptămîna de lucru de 5 zile)".

Aliona!
28.03.2013, 11:51
Help!
Un muncitor a fost angajat la 13.02.13.
Are concediu medical 13.03.13-20.03.13.
In februarie are lucrate 9 zile (99 ore), salariu 1285.71 lei.

Saptamina de lucru pentru un schimb e de 3 zile, alt schimb e de 4 zile, pentru o saptamina iese 3.5 zile (sau 38.5 ore).
Cum sa fac calculul?

La determinarea salariului mediu se aplică următoarele normative de timp:
29,4 zile - numărul mediu de zile calendaristice pe lună;
25,4 zile - numărul mediu de zile lucrătoare pe lună cu săptămîna de lucru de 6 zile;
21,1 zile - numărul mediu de zile lucrătoare pe lună cu săptămîna de lucru de 5 zile;
16,9 zile - numărul mediu de zile lucrătoare pe lună cu săptămîna de lucru de 4 zile;
169 ore - numărul mediu de ore lucrătoare pe lună cu durata săptămînală normală a timpului de muncă de 40 ore;
148 ore - numărul mediu de ore lucrătoare pe lună cu durata săptămînală redusă a timpului de muncă de 35 ore;
126,8 ore - numărul mediu de ore lucrătoare pe lună în cazul duratei săptămînale reduse a timpului de muncă de 30 ore.

Accountant
28.03.2013, 22:20
In februarie are lucrate 9 zile (99 ore), salariu 1285.71 lei.

Saptamina de lucru pentru un schimb e de 3 zile, alt schimb e de 4 zile, pentru o saptamina iese 3.5 zile (sau 38.5 ore).
Cum sa fac calculul?

1285,71/9*21,1

Aliona!
29.03.2013, 08:22
De ce 21,1???

Accountant
29.03.2013, 22:17
De ce 21,1???
In HG 108 p. 23 al. 5 alte variante mai apropiate de cazul dvs. nu sunt. ::-):

Aliona!
01.04.2013, 15:01
Dar 16,9 zile - numărul mediu de zile lucrătoare pe lună cu săptămîna de lucru de 4 zile??? Doar 3,5 e mai aproape de 4?

Accountant
01.04.2013, 23:09
16,9 zile
De unde e cifra?

Aliona!
02.04.2013, 09:02
HOTĂRÎRE Nr. 426
din 26.04.2004
privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu

7. La determinarea salariului mediu se aplică următoarele normative de timp:
29,4 zile - numărul mediu de zile calendaristice pe lună;
25,4 zile - numărul mediu de zile lucrătoare pe lună cu săptămîna de lucru de 6 zile;
21,1 zile - numărul mediu de zile lucrătoare pe lună cu săptămîna de lucru de 5 zile;
16,9 zile - numărul mediu de zile lucrătoare pe lună cu săptămîna de lucru de 4 zile;
169 ore - numărul mediu de ore lucrătoare pe lună cu durata săptămînală normală a timpului de muncă de 40 ore;
148 ore - numărul mediu de ore lucrătoare pe lună cu durata săptămînală redusă a timpului de muncă de 35 ore;
126,8 ore - numărul mediu de ore lucrătoare pe lună în cazul duratei săptămînale reduse a timpului de muncă de 30 ore.

Accountant
02.04.2013, 23:20
Modului de calculare a salariului mediu

Este destinat pentru calcularea indemnizatiilor medicale?

Aliona!
03.04.2013, 09:27
::-[: nu mi-am dat seama

Aliona!
04.07.2013, 10:44
In cazul in care un angajat a lucrat
-prin cumul la intreprinderea noastra de pe 15.05.13 pina 31.05.13
-si din 31.05.13 din cumul l-am trecut la lucrul de baza
- de pe 23.06.13 are concediu medical care e baza de calcul???

Lilianaion
04.07.2013, 12:49
as fi luat salariile inregistrate din ambele angajari.

webmaster
04.07.2013, 14:34
In cazul in care un angajat a lucrat
-prin cumul la intreprinderea noastra de pe 15.05.13 pina 31.05.13
-si din 31.05.13 din cumul l-am trecut la lucrul de baza
- de pe 23.06.13 are concediu medical care e baza de calcul???

Baza de calcula vor fi veniturile din care s-au calculat contributii de asigurari sociale de stat obligatorii in ultimele 6 luni, cu conditia ca acestea au fost lucrate deplin.

Aliona!
05.07.2013, 11:15
Dar mai concret in exemplu?
O zi in mai si 22 zile in iunie, nu e nici o luna completa.
Ramine sa i-au
1. "În cazul lipsei motivate a venitului asigurat în ultimele 6 luni calendaristice premergătoare lunii în care s-a produs riscul asigurat, baza de calcul este salariul tarifar sau salariul de funcţie al beneficiarului." sau
2. "iar în cazul cînd a realizat un stagiu de cotizare mai mic de o lună calendaristică, se ia în considerare venitul asigurat din zilele lucrate."?

P.S. Voi indepliniti foile de boala pe verso???????

In cazul controlului de la CNAS si depistarea erorilor care sunt amenzile????????? Unde le pot gasi?????

Aliona!
08.07.2013, 09:33
???????

Lilianaion
08.07.2013, 09:58
http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&id=677&idc=176

poate va ajuta cu ceva

Lilianaion
08.07.2013, 10:15
în cazul în care concediul medical, este acordat după modificarea regimului de muncă (schimbarea numărului de zile de lucru pe săptămînă) baza de calcul a indemnizaţiilor o va constitui venitul asigurat obţinut începînd cu ziua din care a fost modificat programul săptămînal de muncă. Astfel, pentru persoanele asigurate, care se vor afla în concediu medical după modificarea regimului de lucru indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă va asigura înlocuirea venitului real pierdut.

Indemnizaţia se va stabili pentru zilele calendaristice din perioada concediului medical, reieşind din baza de calcul a săptămînii de lucru cu durata modificată (conform CIRCULARII INFORMATIVE PRIVIND UNELE ASPECTE LA CALCULAREA INDEMNIZAŢIILOR PENTRU CONCEDIILE MEDICALE, DE MAI SUS).

Accountant
08.07.2013, 11:17
O zi in mai si 22 zile in iunie, nu e nici o luna completa.
Ramine sa i-au
1. "În cazul lipsei motivate a venitului asigurat în ultimele 6 luni calendaristice premergătoare lunii în care s-a produs riscul asigurat, baza de calcul este salariul tarifar sau salariul de funcţie al beneficiarului." sau
2. "iar în cazul cînd a realizat un stagiu de cotizare mai mic de o lună calendaristică, se ia în considerare venitul asigurat din zilele lucrate."?

2.

P.S. Voi indepliniti foile de boala pe verso???????

Nu.

In cazul controlului de la CNAS si depistarea erorilor care sunt amenzile?????????
Dar mai concret in exemplu?

P.S. Pentru ce trebuie mai multe semne de intrebare? :*SEARCH*:

Aliona!
09.07.2013, 09:30
Sorry de atitea intrebari::-[:
2. "iar în cazul cînd a realizat un stagiu de cotizare mai mic de o lună calendaristică, se ia în considerare venitul asigurat din zilele lucrate."?

iau in calcul ziua de 31 mai sau si venitul din iunie ::-[:

Inca nu a venit controlul de la CNAS dar il asteptam in orice zi, am vrut sa stiu este vre-un document unde pot vedea amenzile lor?

Accountant
09.07.2013, 22:03
iau in calcul ziua de 31 mai sau si venitul din iunie

mai si iunie impreuna.
In cazul depistarii erorilor referitor la indemnizatii - sumele achitate eronat trebuie restituite in buget. Alte sanctiuni - penalitate si amenda gasiti in legea BASS pentru 2013 si Codul contraventional.

nyneli
15.07.2013, 10:39
Ajutati-ma va rog... In luna aprilie am eliberat un certificat de salariu unui angajat prin cumul pentru a i se calcula concediu de boala. Concediu a fost de 6 zile. La locul de munca prin cumul nu i-am calculat concediu medical. Dar in luna iunie mi-a adus un certificat de la locul de munca de baza unde este scris ca sa iau la cheltuieli suma de 70 lei pentru 5 zile (concediu medical calculat din salariu prin cumul). Trebuie de reflectat la locul de munca prin cumul suma calculata a concediului medical pentru aceste 5 zile achitate de patron din suma salariului cumul? Cum se reflecta in 4 BASS?

Lilianaion
15.07.2013, 11:30
Salariaţilor, care activează în cadrul unei întreprinderi, dar concomitent cumulează şi alte funcţii în cadrul altor instituţii, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se calculează în funcţie de venitul asigurat realizat în total. Angajatorul de la locul de muncă de bază a asiguratului va confirma prin certificat partea indemnizaţiei care urmează a fi achitată angajatului de către angajatorul de la locul de muncă prin cumul pentru a doua zi de concediu medical. Mărimea indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă pentru a doua zi de concediu medical se va distribui între angajatori în mărimi proporţionale veniturilor asigurate ale angajatului, realizate la fiecare angajator în ultimele 6 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat.

În acest context, angajatorul la care persoana asigurată cumulează funcţia, este obligat să reflecte în declaraţie suma concediului medical calculată pentru a doua zi de concediu medical.

Exemplul 5.

Persoana este angajată la locul de muncă de bază şi, concomitent, activează în bază de contract de prestare a serviciilor la o altă instituţie. De la data de 5 august 2011 pînă la 15 august persoana s-a aflat în concediu medical. Conform certificatelor prezentate de la locul de muncă de bază, pentru data de 6 august angajatorii, la care persoana cumula funcţiile, urmau să-i achite indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă. Modul de reflectare a acestei perioade în declaraţiile persoanei asigurate este următorul:

nu am atasat REV 5, dar le gasiti aici
http://www.cnas.md/pageview.php?l=ro&idc=438& aici exemplele sunt dupa legislatia veche,

________________________________________

nu se retine impozit la sursa de plata in cazul locatiunii intre pers.jur si pers. jur

savoronga
19.02.2014, 18:19
pentru buletinele medicale eliberate dupa 01.01.14 vom lua baza de calcul de 12 luni in loc de 6? in rest metoda e aceeasi?

Accountant
19.02.2014, 18:50
pentru buletinele medicale eliberate dupa 01.01.14 vom lua baza de calcul de 12 luni in loc de 6? in rest metoda e aceeasi?

dupa 01.04.14.
Sunt si alte modificari.

frumosul
20.02.2014, 15:37
Stimați cititori, vă informăm că în MO nr. 35-41 din 14.02.2014 a fost publicată Legea nr. 332 din 23.12.2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (în continuare lege).

frumosul
20.02.2014, 15:38
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9063

stoicris
26.03.2014, 14:13
Pai pana la urma am inteles ca s-a anulat legea asta cu calculul din 12 luni si se revine la 6 luni.Corect? Daca da am o persoana care va avea buletinul de maternitate din 28 martie.Ce sa fac cum sa ii calculez buletinul ?

Accountant
26.03.2014, 21:40
Pai pana la urma am inteles ca s-a anulat legea asta cu calculul din 12 luni si se revine la 6 luni.Corect?
Eu n-am auzit asa ceva.

stoicris
30.11.2015, 12:42
Buna ziua,
deci daca o persoana are 4 zile de buletin medical de boala calculul trebuie sa il fac din 12 luni lucrate deplin?daca a fost de 2 ori in concediu anual aceste luni se scot din calcul?
dar daca persoana a avut acelasi salariu lunar suma ar fi aceeasi daca as socoti din 3 luni de ex

contmd
26.12.2015, 19:16
Buna ziua,
deci daca o persoana are 4 zile de buletin medical de boala calculul trebuie sa il fac din 12 luni lucrate deplin?daca a fost de 2 ori in concediu anual aceste luni se scot din calcul?
dar daca persoana a avut acelasi salariu lunar suma ar fi aceeasi daca as socoti din 3 luni de ex
Calcularea - din venutul a 12 luni.
In cazul a 2 concedii:
În calcul se ia tot venitul asigurat, adică ambele sume, cu condiția că "se includ în calcul în lunile pentru care au fost calculate".
Ca exemplu:
concediu în perioada 15.10-15.11, calculat si achitat la acordarea concediului, adică luna 10,
iar luna 11 nu este inclusa in calcul;
în acest caz, în calcul se ia suma concedialelor, care revine numai pentru luna 10.

Topal Marina
26.04.2016, 14:22
Добрый день, подскажите пожалуйста, я работаю по основному месту работы бухгалтером , также по совместительству в страховой кампании страховым агентом. У меня больничный по уходу за больным ребенком. т. е 5 дней за счет работодателя не начисляется, все за счет БГСС. Я приношу справку с страхов кампании , с з/пл за последние 12 мес + с основн места работы и начисляется б/лист. Меня волнует при проверке как я могу доказать , что с работы по совместительству у меня не было заработка во время больничного листа, когда страховки выписываются в любое время суток, когда есть клиент, это считается работой на дому и к времени и месту не привязана. Даже если проверяющие возьмут мои REV с страховой кампании там будет указан полный месяц. Как доказать что я имею право на данное пособие с учетом з/пл и по совместительству.

Accountant
03.05.2016, 11:05
Страх.компания пусть укажет на время больничного в РЕВЕ - мед.отпуск.

savoronga
17.09.2016, 22:53
Angajata are 30 saptamini de sarcina. Ea a primit buletin medical pentru 126 zile, dar continua sa lucreze. este in drept angajatorul sa o primeasca la serviciu?

Accountant
19.09.2016, 11:35
Angajata are 30 saptamini de sarcina. Ea a primit buletin medical pentru 126 zile, dar continua sa lucreze.
Pai are sa piarda o parte de indemnizatie.

savoronga
19.09.2016, 12:04
prin lege nu este interzis sa lucreze? doar ca va pierde din indemnizatie?

Accountant
21.09.2016, 13:08
prin lege nu este interzis sa lucreze? doar ca va pierde din indemnizatie?
nu vad ca CM sa interzica
dar trebuie sa fie vointa ambelor parti

myina
21.03.2017, 09:55
Ajutati-ma va rog mult!
Cum sa calculez concediul medical?
Cu baza de calcul e clar - venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat,
cuantumul indeminzatiei deja dupa vechimea in munca
Achitarea 5zile din contul angajatorului, însă nu mai mult de 15 zile cumulative pe parcursul unui an calendaristic, restul- Fondul Social

Ce impozite se retin din indemnizatia privind concediul medical?
Cum se restitue partea indemnizatiei achitata de fondul social?

Accountant
23.03.2017, 14:45
Ce impozite se retin din indemnizatia privind concediul medical?
Cum se restitue partea indemnizatiei achitata de fondul social?
impozite nu se retin
nu se restituie, se compenseaza cu datoria fata de fondul social