PDA

Просмотр полной версии : Подоходный налог


 1. Ставки налогов на 2009 год
 2. Вычет оплаты допотпусков
 3. IAS si IAL
 4. Scutirea nefolosita in 2008
 5. учет налога от сумм превышения допустимых нормативов расходов
 6. дополнительное освобождение
 7. 5 %
 8. о Аннулировании Отсроченных Налогах (135и425 счет)
 9. Acte de achizitie
 10. Учередитель пользуется имуществом фирмы
 11. Restituirea Imp pe venit retinut la sursa de plata
 12. Вычет %-в по кредиту
 13. Impozitarea salariul din decembrie 2009 achitat in ianuarie 2010
 14. ЗАПОЛНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ДЕКЛАРАЦИИ О ПОДОХОДНОМ НАЛОГЕ
 15. cheltuieli deductibile
 16. Majorarea CS din contul profitului nerepartizat: se retin 15%?
 17. indemnizatia de eliberarea si acordarea scutirilor
 18. Заполнение приложения 2D Декларации по подох. налогу
 19. Корректировка после налоговой проверки
 20. Deduceri fiscale
 21. Confirmarea cheltuielilor de reprezentanţă
 22. Impozit pe venit la sursa de plata - salariu
 23. П/н с гонораров
 24. Impozitul la cumpararea automobilului de la persoana fizica
 25. Налогообложение патентообладателя
 26. Impozit pe venit la sursa de plată din venitul achitat nerezidentului
 27. Impozit pe venit calculat conf.art.90/2 din CF
 28. Cererea privind acordarea scutirilor
 29. Возврат подоходного налога из зарплаты
 30. Dividende
 31. Impozitul pe venit din vanzarea imobilului
 32. Cota impozitului pe venit in 2011
 33. Impozitele din 2003-2004
 34. Impozit pe venit din servicii de locatiune
 35. Ajutor material
 36. Расчёт временных разниц по п/н
 37. Благотворительность
 38. Cadouri oferite de angajator
 39. Forma IAL09
 40. Verificari cu Fisc-ul
 41. Capital social
 42. Подоходный налог, отчет, срок уплаты
 43. Форма IAS 09
 44. VEN 08
 45. Доходы в неденежной форме
 46. CET 08
 47. Deduceri pe arenda
 48. Reclasificarea mijloacelor fixe în scopuri fiscale
 49. Налоги с зарплаты
 50. Achitarea impozitului pe venit din salariu pe subdiviziuni
 51. Impozitul pe venit la sursa de plata - alte plati decit salariul
 52. Нужен ли кассовый аппарат в кофемашинах
 53. Доходы физического лица по договорам о выполнении работ
 54. Новая редакция Статьи 14. Объект налогообложения
 55. Proiectul modificarii legislatiei fiscale pentru anul 2012
 56. Îndemnizatiile şi impozitul pe venit
 57. Nou din A/2012 ?
 58. Repartizarea veniturilor la II
 59. Переплата Подоходного налога с з/пл
 60. Facilitati acordate de patron
 61. un fondator 3 intreprinderi
 62. Deducerea cheltuielilor pentru cadouri
 63. Scutiri pentru anul 2012
 64. Marfa procurata de la persoana fizica
 65. onorariul avocatului
 66. Подоходный налог от операционной деятельности 3%
 67. Plata impozitului pe venit pers fizice p/u 2011
 68. IRV09
 69. Actul de achizitie pers. fizica
 70. Diferente permanente si temporare (impozabile si deductibile)
 71. Scutirile pentru companiile IT
 72. credite,datorie si impozitarea
 73. Royalty
 74. salariu
 75. Dosarul angajatului
 76. Rechizitele bancare
 77. Proiectul modificarii legislatiei fiscale pentru anul 2013
 78. Noi impozite din 2012
 79. Impozitarea indirecta
 80. Metoda calcularii impozitului pe venit pentru angajatii IT
 81. Activ amînat şi datorie amînată
 82. Impozitul pe venit din 2012
 83. teren in folosinta
 84. impozitarea unei foi de tratatament
 85. Avans pentru salariu
 86. factura pentru facilitate angajatului???
 87. impozite
 88. Mijloace fixe scopuri fiscale
 89. Venitul Impozabil
 90. Fisa personala
 91. Impozitarea pers. fiz. la donarea imobilului
 92. Impozit pe venit din salariu si restituirea acestuia
 93. Подсчет налогов И.П.
 94. contabilitatea la biroul de avocati
 95. vinzare produselor agricole la pret mai mic de cost
 96. распределение прибыли
 97. reparatia proprietatii
 98. corectare si inchiderea contului 731
 99. Impozitul pe venit din salariul prin cumul
 100. Impozit pe venit din activitatea intreprinzator
 101. scutire 2015
 102. Scutirea personala
 103. Impozit pe venit de la vinzarea unui apartament si cumpararea unui mai mare
 104. achitarea datoriei fata de angajat, venit impozabil ???
 105. concedii deductibile
 106. Освобождение при расчете ЗП за декабрь
 107. VEN 12
 108. Impozitul pe venit pentru angajatii din sfera IT
 109. Налог с аренды земли
 110. Подоходный налог (акт закупки)
 111. Подоходный налог с заработной платы
 112. Перенесение убытков на будущее