PDA

Просмотр полной версии : Первичные документы и документооборот


 1. Concediu medical
 2. se permite eliberarea facturii cu intirziere?
 3. Бланки Строгой Отчетности
 4. Прочерки в документах строгой отчетности
 5. Порядок заполнения налоговой накладной
 6. бух.учет в ломбарде
 7. потерялись накладные от поставщика
 8. evidenta contabila a caselor de schimb valutar
 9. Furnizorul refuza sa prezinte FF cumparatorului
 10. evidenta contabila a unei agentii publicitare
 11. Заполнение журнала ККМ при отсутствии продаж
 12. inregistrari in registru de casa
 13. ВЫПИСКА НАКЛАДНЫХ ПРИ ЗАПРАВКЕ КАРТРИДЖЕЙ
 14. Командировки
 15. Utilizarea MCC
 16. Cec gresit!
 17. Списание трудовой книжки
 18. Доверенность
 19. Выдача обуви
 20. Кассовые документы
 21. evidenta vinzarilor de la aparate
 22. Нематериальные активы
 23. Registrul de casa al casierului
 24. Демонтаж шин с одной машины на другую
 25. Принятие на работу новых работников
 26. Списание горюче-смазочных материалов
 27. Авансовый отчет
 28. Сборка компьютера и его последующая продажа
 29. Politele casco si aorc
 30. Копия налоговой накладной
 31. Учет пробега автомобильных шин
 32. Registru MCC
 33. ТТН
 34. Лимит денежных средств в кассе
 35. Pastrarea documentelor
 36. Intocmirea proceselor verbale de casare a mijloacelor fixe
 37. НН в 5 екз.
 38. Электроэнергия из Приднестровья
 39. Подарки клиентам
 40. Anularea formularelor cu regim special
 41. меняется учредитель
 42. Eliberarea facturilor fiscale dupa 1 noiembrie 2010
 43. Modul de completare a formularului cu regim special "Factura"
 44. Evidenta salariului
 45. Dobinda si penalitatea in cazul unui imprumut acordat
 46. займ физ. лицу
 47. Формы накладной и налоговой накладной в Excel
 48. Factura fiscala sau factura de expeditie?
 49. Cartela de calculatie
 50. Книга учета расчетов по оплате труда
 51. Bon de plata
 52. Возврат товара или отказ от услуги
 53. Отражение рекламной продукции
 54. Авто на предприятии:затраты по содержанию
 55. foi de parcurs
 56. oformarea discountului
 57. Furt la intreprindere
 58. Evidenta la depozit
 59. Formarea rezervelor
 60. formularde cerere privind inregistrarea subdiviziunii
 61. bon fiscal pierdut
 62. Ферма или животноводство
 63. Act de primire predare a mijloacelor fixe
 64. Factura fiscala
 65. Constructie
 66. Кассовые операции
 67. Decontari cu vama
 68. Registre contabile
 69. import de marfa
 70. Оформление международных перевозок
 71. Primirea сontabilitatii de la contabilul precedent
 72. Cecul si factura fiscala eliberate in diferite luni
 73. Documente bancare
 74. Certificat de salariu pentru pensie
 75. Penalitatea pe lumina... sau iarasi Union Fenosa
 76. utilizarea faximiliei
 77. аннулированные накладные
 78. Deschiderea unui sector de productie
 79. Formular INV - 7
 80. Документы в магазине
 81. evidenta contabila la ferma de porci, pasari, s.a.
 82. contabilitatea despagubirilor de asigurare
 83. Deconturi de avans peste 90000?
 84. Terminale de plata
 85. Taxe Zonale
 86. avans peste hotare
 87. arenda
 88. Применение контрольно-кассовых машин
 89. Formulare p/u evidenta MF
 90. Registre de evidenta contabila
 91. restabilirea bonului fiscal
 92. deschiderea unui magazin
 93. Cartea Mare
 94. Mastercard
 95. Factura fiscala cu marfa oferita gratis
 96. TAT07
 97. Factoring
 98. Evidenta agricola, formular nr.45
 99. Diferente depistate in urma verificarii intre intreprinderi
 100. Persoane juridice nerezidente
 101. Investitii banesti la inceput de activitate
 102. Evidenta contabila a Agentiei de Turism
 103. книга жалоб и предложений
 104. Factura fiscala semnala digital
 105. procurarea veselei pt.mincare
 106. FORMA 29
 107. Credite bancare
 108. Factura datata cu anul 2011
 109. Registrul general electronic al facturilor fiscale
 110. raport gestionar
 111. Facturi METRO
 112. Perisabilitatea naturala
 113. Facturi sechestrare - facturi lipsa
 114. marfa sau materiale
 115. aparat cafea-evidenta
 116. Depunere bani in cont
 117. balanta timpului de munca
 118. Factura fiscala cu titlu gratuit
 119. contract de editare
 120. Бухгалтерский учет в производстве
 121. Lucrari in agricultura
 122. Evidenta anvelopelor
 123. Refacturare cheltuelilor pt energia electrica ,apa
 124. Daca procuram becuri(ex. 150 Wt) la ce cont le inregistram
 125. contracte
 126. Marfa primita cu titlu gratuit
 127. Коммандировка
 128. товарный чек
 129. bon de consum
 130. Contabilitatea produselor din fitotehnie
 131. Achitarea cash a facturilor fiscale
 132. firma de leasing
 133. Abonament la ziare, reviste
 134. Declararea contractului de arenda
 135. Factura fiscala eliberata cu reducere
 136. Neajuns in urma inventarierii
 137. Contabilizare avize sanitare si certificate de conformitate
 138. Împrumut sau avans
 139. imprumut in euro
 140. Achitarea facturilor fiscale
 141. Cumparare Imobil
 142. evidenta tarabelor cu fructe si legume
 143. Extras CIS - fara a fi achitat
 144. Contract de cesiune
 145. recalcul concedii
 146. Datorii expirate
 147. Исправления в ЖККМ
 148. Administrator autorizat
 149. Incasarea numerarului fara documente!
 150. Evidenta deconturilor de avans in transport international de marfuri
 151. ДСО
 152. codul IBAN in factura fiscala/factura
 153. Factura fiscala nu apartine agentului economic dat
 154. transport materiale de constructie la persoane fizice
 155. decontul de avans
 156. Как оформить возмещение личных расходов сотрудника
 157. Imprimare formular FACTURA
 158. Restituirea sumei - cont IBAn gresit
 159. Casare avansuri primite