PDA

Просмотр полной версии : НСБУ и комментарии по их применению


 1. Cum contabilizez subventiile de stat??
 2. Materiale primite spre prelucrare de la terti
 3. рефактурирование коммунальных услуг и НДС при имущественном найме
 4. Uzura mijloacelor fixe arendate
 5. Diferente de suma
 6. Penalitati calculate debitorilor
 7. Займы учредителей
 8. Основные средства или МБП
 9. Mijloc fix sau cheltuială?
 10. Арендодатель-физическое лицо
 11. Activitatea de productie
 12. отражение полиса медицинского страхования
 13. plata pentru domeniu si web hosting
 14. Subdiviziuni
 15. ЧТО ДЕЛАТЬ С ВЫРУЧКОЙ?
 16. РАСХОДЫ ПО УЧАСТИЮ В ТЕНДЕРЕ!!!
 17. Contabilitatea imprumuturilor
 18. Пострадал товар
 19. Отражение в учёте расходов на рекламу
 20. Договор поручительства: учёт и налогообложение
 21. Evidenta OMVSD
 22. расчет командировочных?
 23. Serviciu alternativ
 24. Marfuri social importante
 25. бух.учет в валютных кассах
 26. Mostre - cheltuieli comerciale?
 27. Задолженности
 28. Diferenta dintre 521.1 si 539.3
 29. Выдача денег с текущего счета
 30. supraplata creditelor
 31. Износ ОС и МБП
 32. Zile de sarbatoare nelucratoare
 33. Займы юридическим лицам
 34. casarea motorinei
 35. Active nemateriale-programe soft, update-ri
 36. casarea datoriilor debitoare, creditoare
 37. Casarea pieselor
 38. Учёт нераспределенной прибыли
 39. Reparatia incaperii din contul arendei
 40. cheltuieli/venituri anticipate curente
 41. Evidenta cheltuielilor cu telefonia mobila
 42. Banii din casa
 43. Amortizarea stampilei si a cheltuielilor de constituire
 44. evidenta program informatic
 45. Учёт талонов на бензин
 46. Списание запчастей
 47. ingradirea terenului
 48. avans sau datorie?
 49. Inregistrarea la fisc
 50. Расчёт остаточной стоимости ОС
 51. Учет залога
 52. contract de investitii
 53. Evidenta creantelor compromise/Учёт сомнительных долгов
 54. Evidenta operatiilor de leasing
 55. retinere comision dispozitie de plata
 56. Factura si act prestare servicii
 57. Evidenta Contractelor de Cesiune
 58. Evidenta cardului bancar
 59. Plantatii multianuale
 60. "client bank" - la 111 sau 713?
 61. Amortizarea activelor nemateriale
 62. cheltuieli privind contractul de studii
 63. Contabilitatea investitiilor
 64. Reparatia MF din contul finantarilor
 65. Achizitia mobile angajati prin firma
 66. Mijloace fixe
 67. Evidenta marfurilor
 68. Evidenta serviciilor de analiza si certificare a marfurilor
 69. Stampila nr.2 activ nematerial sau OMVSD?
 70. Rezerve concediu
 71. Realizarea uniformei de serviciu
 72. Сontabilitatea in alimentatia publica
 73. Contabilitate pentru incepatori
 74. Inventarierea marfurilor
 75. micsorarea capitalului statutar
 76. Evidenta contabila in constructii
 77. Evidenta acumulatoarelor
 78. achitari pe proiecte sociale
 79. Evidenta aparatelor de casa
 80. autorizatie pentru vinzare
 81. Valoarea realizabila neta
 82. Торговля медицинским оборудованием
 83. Cadouri pentru fidelitate si in scop de promovare
 84. contabilizarea practicii studentilor
 85. Foi turistice pentru clientii fideli
 86. Sindicate-entitate: ce relatii avem
 87. Визитки
 88. Vinzarea automobilului catre persoana fizica
 89. переоценка недвижимости
 90. accidente rutiere
 91. Casarea cheltuielilor de transport
 92. contabilizarea sistemelor de alarma
 93. Ежедневные продажи
 94. Casarea creantelor externe
 95. Pos-terminal
 96. Casare MF-formule contabile
 97. imprumut la SRL
 98. materiale cu destinatie agricola
 99. Metoda de casa
 100. incasarea prejudiciului moral
 101. Автомобиль попал в ДТП
 102. Evidenta taxei de stat/Учёт гос.пошлины
 103. plati online unui rezident al SUA
 104. Evidenta echipamentelor de protectie
 105. Учеба за счет работодателя
 106. Certificatele valorice
 107. subarenda
 108. Despagubiri p/u asigurare in scopuri fiscale
 109. firma de contabilitate in Cahul
 110. Разменная монета
 111. Interpretarea unei particularitati a S.N.C. 2
 112. Active si datorii amanate privind impozitul pe venit
 113. бухгалтерский учёт интернет клуба
 114. contract de imprumut a mijloacelor banesti
 115. Statele de personal pentru 2013
 116. Venit sau pierdere
 117. reparatie curenta
 118. Discuţii pe marginea proiectelor noilor Standarde Naţionale de Contabilitate
 119. Инвентарный номер
 120. Noile SNC
 121. deservire tehnica
 122. Dobinda
 123. Contabilizarea overdraftului
 124. Capital de Rezerva
 125. Evidenta Debitorilor (Curtea de Arbitraj)
 126. Noile SNC - de cind vor fi aplicate?
 127. Telefon procurat cu 1 leu
 128. Cheltuieli deductibile sau neductibile
 129. Evidenta alimentatia publica in 1C
 130. правильное отнесение затрат на оплату труда программистов
 131. Capital social
 132. перемещение товара
 133. Lipsuri inventariere
 134. contabilitatea in constructii
 135. semnaturile digitale
 136. Comert cu amanuntul
 137. produse social importante
 138. SUBVENTII
 139. SNC Contracte de Constructii sau nu?
 140. Marfa sau Cost de Productie?
 141. intermedieri in servicii
 142. contabilitatea cotizatiilor de membru