Вернуться   Форум журнала "Contabilitate şi audit" > Служебный раздел > Вопросы по работе сайта

Объявления в разделе : Вопросы по работе сайта
c 17.10.2018 по 17.12.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
О порядке представления единого налогового отчета

Приказом ГНС № 527 от 03.10.2018 г. (опубликован в „Monitorul Oficial al Republicii Moldova” № 384-395 от 12.10.2018 г., в силе с 12.11.2018 г.) уточнен порядок представления единого налогового отчета.

Так, согласно новой редакции пункта 2 Приказа ГНС № 456/2018, которым были утверждены форма UNIF18 – Единый налоговый отчет (Декларация) и порядок ее заполнения, для определения налоговых обязательств по подоходному налогу за налоговый период 2018 года и последующие налоговые периоды единый налоговый отчет представляется раздельно следующим образом:
а) Типовой формуляр “Единый налоговый отчет (Декларация)” – (форма UNIF14), утвержденный Приказом ГНС № 1804/2014, – за первый этап;
b) Форма UNIF18 – Единый налоговый отчет (Декларация), утвержденная Приказом ГНС № 456/2018, – начиная со второго этапа.

Установлено также, что налоговые обязательства по местным сборам и налогу на недвижимое имущество за налоговый период 2018 года декларируются представлением Формы UNIF18 – Единого налогового отчета. (Декларации) с заполнением приложения № 5, таблиц № 6 и 7.
admin вне форума  
c 27.09.2018 по 28.12.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
În atenția plătitorilor de contribuții la BASS

În legătură cu operarea modificărilor la Legea nr. 489 din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale și Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 nr. 218 din 15.12.2017, adoptare prin Legea nr. 178 din 26.07.2018 cu privire la modificarea unor acte legislative și adoptarea Legii nr. 180 din 26.07.2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală, Casa Națională de Asigurări Sociale aduce la cunoștință completările la Particularitățile calculării și achitării contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pe anul 2018 în vigoare de la 01.10.2018. Textul integral al documentului „Completări la Particularitățile calculării și achitării contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2018 în vigoare de la 01.10.2018" poate fi accesat pe pagina web a Casei Naționale de Asigurări Sociale la rubrica Cadrul Juridic /Acte normative interne/ Dispoziții. Sursa: http://www.cnas.md/download.php?file...FfLnBkZg%3D%3D
admin вне форума  
c 26.09.2018 по 27.12.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
SFS își reorientează activitatea de control

În legătură cu reforma fiscală aprobată de Guvern și instituirea interdicției asupra controalelor fiscale a activității de întreprinzător pentru perioada de până la 1 ianuarie 2018, Serviciul Fiscal de Stat își reevaluează prioritățile ce vizează verificările fiscale.

Astfel, SFS va pune accent pe conformarea voluntară - pârghie eficientă în respectarea legislației în vigoare, totodată continuând și controalele fiscale, acestea fiind orientate prioritar pe fenomenele ce prezintă risc major pentru stabilitatea financiară a statului. Acțiunile menționate vor viza perioada anului 2018.

Prin urmare, începând cu data de 1 octombrie 2018, SFS își va orienta activitatea de control fiscal spre:
1.Depistarea și profilaxia fraudelor TVA,
2.Depistarea cazurilor de ,,achitare a salariului în plic și muncii la negru” (continuând astfel campania „Spune nu salariului în plic!”).

Totodată, angajații SFS vor exercita controale fiscale la persoane fizice prin metode și surse indirecte de informații.

În acest context, Serviciul Fiscal de Stat revine cu același apel către toți contribuabilii, indiferent de genul de activitate: să se conformeze prevederilor legislației în vigoare - în beneficiul atât al mediului de afaceri, cât și al societății în ansamblu.
admin вне форума  
c 21.09.2018 по 23.12.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Информационное сообщение ГНС

В связи с изменениями Постановления Правительства №294 от 17 марта 1998 «О выполнении Указа Президента Республики Молдова №406-II от 23 декабря 1997 г.», осуществленные Постановлением Правительства №543 от 12.06.2018, и на основании разъяснения Министерства финансов №13-08/439 от 12 сентября 2018 г., Государственная налоговая служба доводит до сведения следующее.

Начиная с 15 сентября 2018 г. из-за прекращения действия положений пункта 5 Постановления Правительства №294 не допускается использования субъектами остатков неиспользованных формуляров «Товаротранспортных накладных» и приложении к ним.

Согласно положениям Постановления Правительства №238 от 25 апреля 2017 г. «О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства №294 от 17 марта 1998 г., первичный документ строгой отчетности «Накладная» был замещен первичным документом строгой отчетности «Налоговая накладная».

Вместе с тем, согласно положениям пкт. 6 Приказа Министерства финансов №118 от 28 августа 2017 г. «Об утверждении типовой формы первичного документа строгой отчетности «Налоговая накладная» и Инструкции по ее заполнению, разрешается использование бланков «Накладных», напечатанных типографским способом, действующих до вступления в силу данного приказа, до полного использования остатков, находящихся у субъектов обложения и Государственной налоговой службы.

Таким образом, прекращается использование первичного документа строгой отчетности «Товаротранспортная накладная».
Вместе с тем, использование остатков первичных документов строгой отчетности «Накладная» осуществляется до полного их использования, согласно вышеупомянутым нормативных актов.

www.sfs.md
admin вне форума  
c 26.05.2018 по 26.12.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Privind scanarea informaţiei din carnetele de muncă

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului* nr. 426 din 15 mai 2018, CNAS inițiază procesul de scanare a informaţiei din carnetele de muncă pentru perioada de până la 01.01.1999. Astfel, începând cu 01.06.2018, specialiștii CTAS vor scana informația din carnetele de muncă prezentate de către angajatori, persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător şi în prezent nu au statut de angajat, dar dețin carnete de muncă, sau de către persoanele fizice care nu sunt beneficiare de pensii.

Regulamentul privind scanarea informaţiei din carnetele de muncă și lista entităţilor care, în perioada 01.06.2018 - 08.06.2018, urmează să prezinte la CNAS carnetele de muncă pentru scanare au fost aprobate, respectiv, prin ordinele Preşedintelui CNAS nr. 67-A din 18.05.2018 şi nr. 66-A din 18.05.2018. Ambele ordine au fost publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 167-175 din 25 mai 2018, dar pot fi accesate şi pe site-ul www.cnas.md în rubrica ,,Pentru plătitorii de contribuţii’’, compartimentul “Regulamente”.
admin вне форума  
c 23.05.2018 по 23.12.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Serviciul Fiscal de Stat comunică

Serviciul Fiscal de Stat aduce spre cunoştinţă că la 11 mai 2018 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.150-155 au fost publicate modificările şi completările operate la Ordinul Ministerului Finanţelor nr.2 din 9 ianuarie 2017 privind aprobarea unor formulare tipizate aferente activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate independentă (ordinul MF nr.72 din 27.03.2018).

Astfel, Ordinul nr. 2/2017 a fost completat cu Indicaţiile metodice privind particularităţile ţinerii evidenţei vânzărilor şi procurărilor în scopuri fiscale de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente, cu formularul Borderoului de achiziţie al persoanei fizice ce desfăşoară activităţi independente şi cu Instrucţiunea de completare a acestuia. Modelele documentelor menţionate pot fi extrase de pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat –www.sfs.md/Contribuabili/Formulare/Persoane fizice.

De asemenea, prin completarea anexei nr.2 la Ordinul nominalizat a fost completată lista documentelor care urmează a fi prezentate de către persoanele fizice la înregistrarea activităţii independente, şi anume cu:
- Înştiinţarea de recepţionare a notificării privind iniţierea activităţii de comerţ, însoţită obligatoriu de copia notificării;
- Documentele ce confirmă statutul de persoană asigurată în sistemul public de asigurări sociale şi de asigurări obligatorii de asistenţă medicală la momentul iniţierii activităţii independente.

Prin urmare, persoanele fizice care practică activitate independentă, precum şi cele care doresc să înregistreze activitatea independentă urmează să ţină cont de completările operate la Ordinul nr. 2/2017.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la tel. 0 8000 1525 (apel gratuit de pe întreg teritoriul ţării).
admin вне форума  
c 25.04.2018 по 27.12.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
A fost modificat Regulamentul privind evidenţa plătitorilor de contribuţii la BASS

Prin ordinul nr. 59-A din 19.04.2018, CNAS a operat modificări în Regulamentul privind evidenţa plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Regulamentul nominalizat stabileşte modul de luare la evidenţă a plătitorilor la BASS, atribuirea numărului de înregistrare în calitate de plătitor în sistemul public de asigurări sociale de stat, precum şi de ţinere şi actualizare a Registrului de evidenţă a plătitorilor la bugetul asigurărilor sociale de stat. În cazul dat din el au fost excluse prevederile privind utulizarea Înştiinţării despre luarea la evidenţă în sistemul public de asigurări sociale de stat obligatorii. Ca urmare, persoanele juridice şi întreprinzătorii individuali înregistrate se pot informa despre luarea la evidenţă ca plătitori doar prin accesarea serviciului „Află numărul CNAS al plătitorului” de pe pagina oficială www.cnas.md.

Integral Regulamentul poate fi accesat aici:
http://cnas.md/doc.php?l=ro&idc=459&...e-contributii-
admin вне форума  
c 21.04.2018 по 22.12.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Se apropie termenul limită de prezentare a declaraţiilor privind impozitul pe venit de către persoanele fizice!

Serviciul Fiscal de Stat reiterează: au mai rămas 10 zile în care contribuabilii persoane fizice au obligaţia de a depune decalaraţia privind impozitul pe venit pentru 2017.

Pentru persoanele fizice cetăţeni şi cetăţeni străini sau apatrizi care au obţinut statutul de rezident al Republicii Moldova (se află pe teritoriul Republicii Moldova mai mult de 183 de zile), termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe venit şi de achitare a obligaţiilor suplimentare aferente venitului obţinut, din anul precedent, se extinde până la data de 2 mai, ţinând cont că data de 30 aprilie este zi de odihnă.

Pentru a facilita depunerea declaraţiilor şi a se conforma posibilităţilor contribuabililor, Serviciul Fiscal de Stat a stabilit orarul orelor de muncă după cum urmează:
-27 aprilie 2018 – de la 08:00 până la 19:00;
-28 aprilie 2018 – de la 8:00 până la 15:00;
-30 aprilie 2018 – de la 8:00 până la 15:00;
-2 mai 2018 – de la 08:00 până la 19:00.

Reamintim, că SFS oferă persoanelor fizice cetăţeni posibilitatea depunerii declaraţiei precompletate, care se bazează pe datele din sistemul informaţional al Fiscului cu referire la veniturile obţinuteşi impozitul pe venit reţinut. Declaraţia precompletată poate fi obţinută la orice subdiviziune a Serviciului fiscal, la prezentarea buletinului de identitate.

Anunţăm, că persoanele fizice pot prezenta declaraţiile la direcţiile deservire fiscală atât pe suport de hârtie, cât şi în formă electronică.

Pentru orice informaţie atât persoanele fizice, cât şi cele juridice pot apela Centrul Unic de Apel al SFS: 0 8000 15 25.

http://www.fisc.md/article.aspx?id=8986
admin вне форума  
c 27.03.2018 по 27.12.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Ceasurile MCC urmează a fi adaptate la ora de vară!

Serviciul Fiscal de Stat atenţionează: conform prevederilor pct. 8 lit. e) din Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998, contribuabilii sunt obligaţi să utilizeze maşini de casă şi control cu memorie fiscală în stare de funcţionare.

Una dintre cerinţele în care maşina de casă şi control cu memorie fiscală se consideră în stare de funcţionare este în cazul în care aceasta imprimă pe documente data calendaristică curentă şi timpul cu deviere maximă de 15 minute de la timpul real (excepţie făcând devierea cu o oră în perioada de trecere de la ora de vară/iarnă la ora de iarnă/vară, care nu va depăşi data de 20 noiembrie/aprilie a anului în curs).

Ţinând cont de faptul că la data de 25 martie 2018 Republica Moldova a trecut la ora de vară, Serviciul Fiscal de Stat recomandă tuturor contribuabililor să se conformeze prevederilor legale prin modificarea orei la maşinile de casă şi control cu memorie fiscală. Termenul limită de adaptare a maşinilor de casă şi control este 20 aprilie 2018, în caz contrar acestea se vor considera defectate.

Concomitent, informăm că în conformitate cu articolul 293¹ alineatul (1) din Codul contravenţional nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008, exploatarea maşinilor de casă şi control fără memorie fiscală, defectate, nesigilate/neînregistrate de/la Serviciul Fiscal de Stat sau în lipsa contractului valid de asistenţă tehnică cu prestatorul autorizat se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale (900 lei - 1500 lei) aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

Sursa: www.sfs.md
admin вне форума  
c 26.02.2018 по 29.12.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Guvernul a aprobat modificări şi completări la Codul Muncii privind concedierile colective

În cadrul şedinţei din 22.02.2018 Guvernului a aprobat un proiect de lege care prevede operarea de modificări şi completări la Codul Muncii al Republicii Moldova.

Conform proiectului, concedierile colective în Republica Moldova se vor efectua după următoarea formulă: într-o perioadă de 30 de zile, cel puţin 10 salariaţi în unităţile care încadrează nu mai mult de 20 şi mai puţin de 100 de salariaţi, cel puţin 10 % din numărul salariaţilor în unităţile care încadrează cel puţin 100, dar nu mai mult de 300 de salariaţi şi cel puţin 30 de salariaţi în unităţile care încadrează cel puţin 300 de salariaţi.

Angajatorul care intenţionează să întreprindă concedieri colective va trebui să informeze în scris despre apropiatele concedieri reprezentanţii salariaţilor din unitate, indicând motivele şi perioada concedierilor, să trimită Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă o notificare care să cuprindă informaţia cu privire la concedieri şi să transmită o copie a notificării reprezentanţilor salariaţilor.

De asemenea, angajatorul va iniţia consultări cu reprezentanţii salariaţilor privind posibilităţile de a evita concedierile colective sau de a reduce numărul salariaţilor afectaţi, precum şi de a atenua consecinţele concedierilor prin recurgerea la măsuri sociale de suport, cum ar fi redistribuirea sau recalificarea salariaţilor concediaţi.

Responsabilă de identificarea soluţiilor privind depăşirea problemelor ridicate de concedierile colective este Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă. Aceasta se va implica, împreună cu angajatorul şi reprezentanţii salariaţilor, în acordarea suportului privind încadrarea în câmpul muncii a salariaţilor ce urmează a fi concediaţi.

În acelaşi context, organul sindical din cadrul unităţii sau reprezentanţii salariaţilor vor putea acorda suport necesar angajatorului şi salariaţilor în vederea realizării procedurilor ce ţin de concedierile colective şi posibila reangajare.

http://www.msmps.gov.md
admin вне форума  
c 20.02.2018 по 23.12.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Comunicat informativ al SFS

Stimaţi contribuabili,
Serviciul Fiscal de Stat anunţă scutiri pentru agenţii economici!
În termen de până la 25 februarie 2018 inclusiv, în conformitate cu prevederile art. II alin. (3) şi (5) din Legea nr.313 din 22 decembrie 2017, agenţii economici care nu au declarat şi/sau care nu au achitat pentru perioadele fiscale ale anului 2017 taxa pentru mărfurrile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, pot fi scutiţi de calcularea majorării de întârziere şi de aplicare a amenzii, doar în cazul în care depun darea de seamă POLMED 17 pentru fiecare perioadă a anului 2017şi achită integral suma taxei ce urma a fi achitată. Scuturile se datorează modificărilor operate în Legea nr.1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului.
25 februarie 2018 este termenul limită!
admin вне форума  

 
Быстрый переход

Часовой пояс GMT +3, время: 14:42.

Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot