Вернуться   Форум журнала "Contabilitate şi audit" > Объявления

Глобальное объявление
c 23.10.2017 по 31.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Factura fiscală – un nou pas spre simplificarea documentării tranzacţiilor

Ministerul Finanţelor şi Serviciul Fiscal de Stat au iniţiat procesul de unificare a documentelor primare cu regim special în scopul facilitării documentării operaţiunilor economice.

Astfel, au avut loc modificări şi completări în cadrul legal care reglementează nomenclatorul, modul de păstrare şi utilizare a documentelor primare cu regim special. Modificarea a fost efectuată prin Hotărârea Guvernului nr. 238 din 25.04.2017 şi intră în vigoare din 28.10.2017.

Scopul acestei schimbări este de a simplifica modul de documentare a operaţiunilor economice prin utilizarea unui singur document primar cu regim special pentru justificarea operaţiunilor de livrare a activelor, serviciilor indiferent de faptul dacă acestea sînt impozabile cu TVA, inclusiv transportarea acestora fără trecerea dreptului de proprietate.

Totodată, pentru facilitarea utilizării de către entitate a formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 118 din 28.08.2017 care intră în vigoare din 28.10.2017, a fost aprobat formularul facturii fiscale noi, precum şi instrucţiunea privind completarea acestuia.

Astfel, începînd cu 28 octombrie 2017, toate entităţile economice ce deţin statut de plătitor al TVA, cât şi cele care nu sunt înregistrate în calitate de plătitor al TVA, care potrivit legislaţiei în vigoare au obligativitatea ţinerii evidenţei contabile, vor utiliza în procesul desfăşurării activităţii economico-financiare formularul cu regim special factura fiscală unificată pentru documentarea atît a livrărilor impozabile cu TVA, cît şi a celor neimpozabile.

Totodată, factura fiscală se va utiliza şi în cazurile transportării/transmiterii activelor fără transmiterea dreptului de proprietate:
a) în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial;
b) în afara entităţii în cazul transmiterii activelor la prelucrare, păstrare, expertiză, în leasing, arendă, locaţiune.
c) la refacturarea cheltuielilor compensate.

De menţionat că însăşi procesul de obţinere a facturilor fiscale de model nou în legătură cu procedura de unificare a facturii şi facturii fiscale, nu a fost modificat. Ca şi în prezent entităţile solicitante a documentelor primare de strictă evidenţă vor putea beneficia şi în continuare de serviciile fiscale electronice, care permit comandarea lor la distanţă, fără deplasarea efectivă la sediile Serviciului Fiscal de Stat pentru depunerea cererii.

Totodată, SFS comunică că preţul facturilor fiscale de tip nou nu se va majora comparativ cu preţul actual al facturilor şi facturilor fiscale.

În ceea ce ţine de stocurile facturilor şi facturilor fiscale executate tipografic pînă la 28 octombrie 2017, Serviciul Fiscal de Stat comunică despre posibilitatea utilizării formularelor în cauză pînă la epuizarea totală a stocurilor aflate atît în entităţile economice, cît şi la depozitele Serviciului Fiscal de Stat, cu respectarea modului de completare a acestora în vigoare la momentul primirii lor.

Seria şi diapazonul de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale primite pînă la 28 octombrie 2017 se vor utiliza de entităţi pînă la epuizarea lor, strict conform destinaţiei acestora, cu respectarea modului de completare în vigoare la momentul primirii lor.

În cazul cînd în factura fiscală executată tipografic sau imprimată de sine stătător este imposibilă reflectarea tuturor denumirilor şi caracteristicilor mărfurilor sau serviciilor, agenţii economici sînt în drept se utilizeze anexa la factura fiscală, conform modelului aprobat, prin ordinul Ministerului Finanţelor, formularul căreia va putea fi descărcat începînd cu 28 octombrie 2017 de către contribuabili direct de pe site-ul Serviciului Fiscal de Stat www.sfs.md, cu indicarea seriei, numărului şi datei facturii fiscale, la care este anexată.

La acest capitol SFS vine cu o concretizare pentru entităţile care vor utiliza la documentarea operaţiunilor şi anexa la factura fiscală că formularul respectiv nu prevede careva grade de protecţie stabilite ca şi pentru factura fiscală.

Este de menţionat faptul că SFS a perfecţionat metodele de colaborare cu mediul de afaceri, în acest sens lansînd şi instruiri video, aceasta fiind o metodă mai eficientă şi accesibilă, oricine dintre contribuabili avînd posibilitatea să se autoinstruiască în orice moment şi din orice punct de aflare.

Astfel, pe pagina web a SFS puteţi viziona un spot informativ cu privire la modul de completare şi documentare a tranzacţiilor în bază de factură fiscală unificată.

Totodată, pe parcursul ultimilor doi ani are răspîndire tot mai largă şi se bucură de popularitate între contribuabili metoda de obţinere a facturii fiscale prin atribuirea de către SFS a diapazonului de serie şi numere. Această procedură se realizează exclusiv prin canale electronice de comunicare între autoritatea fiscală şi contribuabil.

Sursa: www.sfs.md
admin вне форума  

 
Быстрый переход

Часовой пояс GMT +3, время: 14:52.

Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot