Вернуться   Форум журнала "Contabilitate şi audit" > Объявления

Глобальное объявление
c 28.09.2017 по 29.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Procedura de înregistrare a auditorilor şi a entităţilor de audit. Ce propun autorităţile

Reglementări mai clare de admitere în profesia de auditor, în special referitoare la realizarea stagiului în audit, dar şi de admitere la examenul pentru obţinerea calificării profesionale a auditorului. Guvernul a aprobat proiectul Legii privind auditul situaţiilor financiare. Potrivit documentului, stagiul va fi efectuat pentru o perioadă de cel puţin doi ani şi se va desfăşura sub îndrumarea unui auditor.
Un subiect abordat de o manieră nouă este procedura de înregistrare a auditorilor şi entităţilor de audit. Potrivit proiectului legii, pentru efectuarea auditului, auditorii şi entităţile de audit vor fi înregistrate în mod obligatoriu în Registrul public al auditorilor şi Registrul public al entităţilor de audit, deţinut de Consiliul de supraveghere publică a auditului.
Totodată, proiectul legii conţine prevederi speciale referitoare la înregistrarea entităţilor de audit. Astfel, Consiliul va înregistra entităţile de audit, dacă la momentul înregistrării acestea corespund cerinţelor stabilite în proiectul de lege, dar şi dacă dispun de oficiu, fapt care trebuie confirmat prin extrasul din Registrul bunurilor imobile sau contractul care atestă dreptul de posesie/folosinţă privind sediul.
Mai exact, pentru înregistrarea în Registrul public al auditorilor, Consiliului i se prezintă:
• cererea de înregistrare, cu indicarea numărului de telefon şi adresei de poştă electronică;
• buletinul de identitate sau permisul de şedere, după caz, eliberate de organele abilitate ale Republicii Moldova;
• confirmarea eliberată de entitatea unde este angajat, după caz.
Actuala cerinţă de licenţiere a activităţii de audit va fi anulată, cu respectarea prevederilor articolului 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale. Astfel, anularea cerinţei de licenţiere nu va leza drepturile entităţilor de audit privind utilizarea Licenţelor pentru desfăşurarea activităţii de audit, valabile la data intrării în vigoare a proiectului de lege. Consiliul de supraveghere publică a auditului va înregistra entităţile de audit care deţin licenţele corespunzătoare valabile pentru evidenţa acestora până la expirarea termenului de valabilitate, fără achitarea plăţii unice de înregistrare, aceasta fiind achitată ulterior, la expirarea termenului de valabilitate al licenţei.
Informaţia privind conţinutul Registrelor nominalizate este extinsă, expres va fi indicat numărul individual al auditorului şi numărul individual al entităţii de audit, numele şi prenumele acţionarilor (asociaţilor) şi cota pe care o deţin în capitalul social, precum şi numele şi prenumele membrilor organului executiv. De asemenea, se prevede plasarea pe pagina-web oficială a Consiliului a extraselor din Registrele publice corespunzătoare, precum şi actualizarea informaţiilor aferente.
De menţionat, că proiectul de lege aduce prevederi noi referitoare la suspendarea activităţii auditorului şi entităţii de audit, care exclud limita perioadei de suspendare. Astfel, activitatea auditorului se suspendă de Consiliul de supraveghere publică a auditului dacă auditorul deţine o funcţie publică incompatibilă, conform legislaţiei, cu efectuarea auditului, depune o înştiinţare de suspendare a activităţii, din data depunerii sau o dată ulterioară, sau este sancţionat în baza art. 42 alin. (2) lit.d), din data adoptării deciziei.
Potrivit autorilor, proiectul are ca obiectiv stabilirea cadrului juridic privind organizarea auditului de către entităţile de audit, reglementarea exercitării profesiei de auditor, precum şi cerinţe specifice auditului entităţilor de interes public.


Sursa: www.bizlaw.md
admin вне форума  

 
Быстрый переход

Часовой пояс GMT +3, время: 14:44.

Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot