Вернуться   Форум журнала "Contabilitate şi audit" > Объявления

Глобальное объявление
c 28.09.2017 по 29.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Cerinţe noi pentru înregistrarea entităţilor de audit

În proiectul Legii privind auditul situaţiilor financiare, aprobat ieri în cadrul şedinţei de Guvern, se propune ca entitatea de audit să fie înregistrată de Consiliul de supraveghere publică a auditului, dacă peste 50 % din valoarea capitalului social al entităţii va aparţine auditorilor şi/sau entităţilor de audit rezidente sau nerezidente. De asemenea, administratorul entităţii de audit va trebui să fie auditor. Mai mult, majoritatea membrilor organului executiv al entităţii de audit trebuie să fie reprezentată de auditori.
Pentru înregistrarea în Registrul public al entităţilor de audit se va prezenta:
• cererea de înregistrare, cu indicarea paginii web oficiale şi a adresei de poştă electronică, după caz;
• documente care confirmă auditorii angajaţi în cadrul entităţii de audit;
• informaţia privind membrii organului executiv;
• declaraţia privind lipsa sancţiunilor aplicate entităţii ca urmare a comiterii cu intenţie a unei infracţiuni;
• declaraţia privind apartenenţa la o reţea, după caz. Formatul şi conţinutul declaraţiei este stabilit de Consiliu;
• extrasul din Registrul bunurilor imobile sau contractul care atestă dreptul de posesie/folosinţă privind sediul.
Registrul public al entităţilor de audit
Registrul public al entităţilor de audit se ţine de către Consiliu în limba română, în formă electronică, şi se actualizează în funcţie de modificările intervenite. Registrul va conţine următoarele informaţii:
a) numărul curent al înscrierii;
b) data înregistrării;
c) numărul individual;
d) denumirea entităţii de audit;
e) sediul, numărul de telefon, pagina web oficială a entităţii de audit şi sediul filialelor, după caz;
f) numele şi prenumele acţionarilor (asociaţilor), denumirea şi sediul entităţii de audit rezidente şi nerezidente, precum şi cota pe care o deţin în capitalul social;
g) date privind înregistrarea entităţii de audit, conform extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
h) date privind încetarea activităţii entităţii de audit;
i) date privind suspendarea şi reluarea activităţii de efectuare a auditului;
j) numele, prenumele şi numărul individual al auditorilor angajaţi în cadrul entităţii de audit;
k) numele şi prenumele membrilor organului executiv;
l) informaţia privind apartenenţa entităţii de audit la o reţea, cu indicarea paginii web oficiale a acesteia, după caz.
Potrivit proiectului de lege, extrasul din Registrul public al entităţilor de audit care cuprinde informaţia de la lit. c) – f), h) – j) se plasează lunar pe pagina web oficială a Consiliului. Dacă datele stipulate la lit. e), f) și j) – l) s-au modificat, entitatea de audit este obligată să prezinte declaraţia semnată, în termen de 30 de zile de la data modificării, cu anexarea copiilor documentelor confirmative pentru actualizarea informaţiei din Registrul public al entităţilor de audit. Formatul şi conţinutul declaraţiei este stabilit de Consiliu.
Entitatea de audit este radiată din Registrul public al entităţilor de audit în cazul încetării activităţii fie prin depunerea de către organul executiv a înştiinţării de încetare a activităţii, în calitate de entitate de audit, din data depunerii acesteia sau o dată ulterioară, fie ca urmare a radierii din Registrul de stat a persoanelor juridice sau sancţionării entităţii.
Sursa: www.bizlaw.md
admin вне форума  

 
Быстрый переход

Часовой пояс GMT +3, время: 14:55.

Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot