Вернуться   Форум журнала "Contabilitate şi audit" > Объявления

Глобальное объявление
c 28.08.2017 по 28.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Noi prevederi ale Codului muncii

Prin Legea nr. 155 *din* 20.07.2017, publicată la 25.08.2017, a fost modificat şi completat Codului muncii al Republicii Moldova nr.154/2003. Noile prevederi ale acestuia reglementează, printre altele, informarea și consultarea salariaților,* timpul de muncă parţial (munca pe fracţiune de normă) şi *garanţiile pentru salariaţii cu timp de muncă parţial, *garanţiile în caz de reorganizare a unităţii, schimbare a tipului de proprietate sau a proprietarului acesteia,*lucrările la care este interzisă utilizarea muncii unor categorii de femei, transferul la o altă muncă al unor categorii de femei.

Conform noului articol 42¹, cu care este completat *Codul muncii, în vederea asigurării dreptului salariaţilor la administrarea unităţii, angajatorul este obligat să-i informeze şi să-i consulte referitor la subiectele relevante în raport cu activitatea lor în cadrul unităţii, în special atunci cînd există o ameninţare la adresa locurilor de muncă. Informarea are loc ori de cîte ori este necesară în virtutea circumstanţelor intervenite, precum şi periodic, la intervalele prevăzute de contractul colectiv de muncă. Informarea periodică nu poate avea loc mai rar decît o dată pe an, cel tîrziu în primul semestru al anului următor celui de gestiune. În cazul în care sînt preconizate anumite măsuri cu privire la salariaţi, informarea se va efectua cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de punerea în aplicare a măsurilor de rigoare. Astfel, despre lichidarea unităţii sau reducerea numărului ori a statelor de personal salariaţii vor fi informaţi cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de declanşarea procedurilor respective. Pentru reducerea în masă a locurilor de muncă se vor aplica condiţiile de informare şi consultare prevăzute la art.88 alin.(1) lit.i) din Codul muncii.

Articolul 97 din Codul muncii (în redacţie nouă) oferă*angajatorului dreptul de a angaja salariaţi cu ziua sau săptămîna de muncă parţială. Durata concretă a timpului de muncă parţial se consemnează în contractul individual de muncă, dar timpul de muncă parţial poate fi stabilit şi după încheierea contractului respectiv, cu acordul ambelor părţi. La cererea femeii gravide, a salariatului care are copii în vîrstă de pînă la 10 ani sau copii cu dizabilităţi (inclusiv aflaţi sub tutela sa) ori a salariatului care îngrijeşte un membru al familiei bolnav, în conformitate cu certificatul medical, angajatorul este obligat să le stabilească ziua sau săptămîna de muncă parţială. Munca pe fracţiune de normă este retribuită proporţional timpului lucrat sau în funcţie de volumul lucrului efectuat. Totodată, în conformitate cu noul articol 97¹ nu se admite un tratament mai puţin favorabil al salariaţilor cu timp de muncă parţial în raport cu salariaţii cu normă întreagă care prestează o muncă echivalentă la aceeaşi unitate, iar activitatea în condiţiile timpului de muncă parţial nu implică limitarea drepturilor privind calcularea vechimii în muncă, a stagiului de cotizare (cu excepţiile prevăzute de lege), privind durata concediului de odihnă anual sau limitarea altor drepturi de muncă.
admin вне форума  

 
Быстрый переход

Часовой пояс GMT +3, время: 18:48.

Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot