Вернуться   Форум журнала "Contabilitate şi audit" > Объявления

Глобальное объявление
c 12.07.2018 по 11.12.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Se preconizează modificări în legislaţia fiscală

Ministerul finanţelor a prezentat pentru consultare publică un proiect de lege prin care se preconizează modificarea și completarea Codului fiscal nr. 1163/1997, Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr.1056/2000, Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 nr. 281/2017, Legii cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr. 1593/2002 şi Codului contravențional nr. 218/2008. Cele mai semnificative dintre modificările şi completările propuse prevăd următoarele.

1. Includerea în definiţia obligației fiscale, prezentate în art. 129 pct. 6) din Codul fiscal, a contribuțiilor de ASSO și a primelor de AOAM stabilite în cotă procentuală. Totodată, pct. 11) din articolul nominalizat va stipula că controlul fiscal se efectuează pentru verificarea corectitudinii respectării obligațiilor stabilite nu doar de Codul fiscal, dar și de alte acte normative.

2. Completarea art. 131 din Codul fiscal cu alin. (11) care va reglementa modul de comunicare a contribuabililor cu SFS. Astfel, toate actele administrative, citațiile, precum și alte acte sau răspunsuri vor fi comunicate de către SFS persoanelor interesate prin intermediul cutiei poștale din cabinetul electronic personal al contribuabililor de pe portalul SFS.

3. Completarea art. 187 alin. (21) din Codul fiscal, care reglementează prezentarea dărilor de seamă prin utilizarea metodelor automatizate de raportare electronică, cu o nouă categorie de contribuabili și, anume, cu contribuabilii care au 5 și mai mulți angajați.

4. Revizuirea sancțiunilor prevăzute de Codul fiscal. Astfel, vor fi excluse sancțiunile în mărime fixă și stabilite limitele (minimul și maximul) acestora. De exemplu, conform noii redacții a art. 254 alin. (1) încălcarea regulilor de utilizare a mașinilor de casă și control se va sancționa o cu amendă în mărime de la 5 000 de lei la 15 000 de lei. Toate încălcările posibile la acest capitol vor fi reflectate în alineatul menționat, alineatele (2) - (7) fiind excluse.

Cu referinţă la modificările propuse la art. 260 din Codul fiscal menționăm că, actualmente, art. 260 alin. (1) stabileşte sancțiunile pentru neprezentarea dării de seamă fiscale, alin. (2) – pentru prezentarea tardivă a dării de seamă fiscale, iar alin. (3) – pentru prezentarea dării de seamă fiscale cu date neautentice. Potrivit modificărilor preconizate, alineatele (2) și (3) se vor exclude, iar sancțiunea prevăzută la alineatul (1) va fi aplicată pentru nerespectarea modului de întocmire și prezentare a dării de seamă fiscale. Conform noii redacţii a art. 260 alin. (4), pentru fiecare factură fiscală neprezentată în termenele stabilite va fi aplicată o amendă de până la 3 600 lei, dar nu mai mult de 72 000 lei pentru toate facturile neprezentate.

La aplicarea sancțiunilor prevăzute de Codul fiscal pentru nerespectarea modului de plată a contribuțiilor de ASSO și a primelor de AOAM stabilite în cotă procentuală se va ține cont de caracterul încălcării – încălcare fiscală semnificativă sau încălcare fiscală nesemnificativă.

5. Stabilirea în art. 4 alin. (2) din Legea nr.1056/2000 a unui nou termen (1 ianuarie 2020) de implementare a sistemului de impozitare a bunurilor imobiliare, bazat pe valoarea de piață, pentru bunurile neevaluate la această valoare.

6. Stabilirea expresă în alin. (7) din Legea nr. 281/2017 că aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea modului de calculare și achitare, neachitarea sau achitarea incompletă a contribuţiilor de ASSO se efectuează conform titlului V din Codul fiscal.

7. Excluderea din Legea nr. 1593/2002 a art.15 alin.(2) care prevede obligația instituțiilor financiare de a elibera mijloace bănești pentru achitarea salariilor şi altor recompense concomitent cu virarea integrală de pe conturile plătitorilor pe contul CNAM a primelor de AOAM, calculate în conformitate cu legislația. Totodată, în art. 29 alin.(1) se va stabili expres că aplicarea sancțiunilor pentru diminuarea cuantumului primelor de AOAM prin neprezentarea sau prezentarea către SFS a unei dări de seamă fiscale cu informații sau date neveridice se sancționează conform titlului V din Codul fiscal.

8. Modificarea și completarea Codului contravențional în partea sancțiunilor pentru contravențiile fiscale. Astfel, sancțiunile care se aplică în domeniul menționat vor fi unificate, prin includerea în articolul 3011 a tuturor sancțiunilor aplicate față de persoanele cu funcție de răspundere pentru încălcarea modului de prezentare de către contribuabili a dărilor de seamă fiscale și de achitare a obligațiilor ce rezultă din acestea. În acest caz se au în vedere atât obligațiile ce țin de impozitele și taxele prevăzute de Codul fiscal, cât și primele de AOAM și contribuțiile de ASSO.

Integral, proiectul de lege poate fi vizualizat la http://particip.gov.md/proiectview.p...dd=5514Proiect.
admin вне форума  

 
Быстрый переход

Часовой пояс GMT +3, время: 04:10.

Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot