Вернуться   Форум журнала "Contabilitate şi audit" > Бухалтерский учет и налогообложение

Объявления в разделе : Бухалтерский учет и налогообложение
c 14.05.2018 по 14.12.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Изменены и дополнены некоторые приказы министра финансов

Приказом № 72 от 27.03.2018 г. (опубликован в „Monitorul Oficial al Republicii Moldova” № 150-155 от 11.05.2018 г.) внесены изменения и дополнения в приказы министра финансов № 130/2010 «Об утверждении типовой формы первичного документа строгой отчетности “Акт закупки товаров”», № 2/2017 «Об утверждении отдельных типовых формуляров, относящихся к независимой деятельности, осуществляемой физическими лицами» и № 69/2017 «Об утверждении типового формуляра «Отчет о деятельности, осуществляемой нерезидентами в Республике Молдова, и о полученных ими доходах» (Форма NER-16) и Порядка его заполнения».

Наиболее существенные из них коснулись Приказа № 2/2017. В частности, утверждены Методические указания об особенностях ведения учета продаж и покупок в налоговых целях физическими лицами, осуществляющими независимую деятельность, а также Учетный лист физического лица, осуществляющего независимую деятельность, и Инструкция для физического лица, осуществляющего независимую деятельность, по заполнению учетного листа на закупку. Кроме того, Требования к регистрации/ прекращению независимой деятельности и к регистрации/ снятию с учета ККМ дополнены новыми пунктами, согласно которым для регистрации независимой деятельности и ККМ физические лица к соответствующему заявлению прилагают дополнительно Извещение о получении уведомления о начале торговой деятельности (вместе с копией уведомления) и документы, подтверждающие статус застрахованного лица в системе публичного социального страхования и обязательного медицинского страхования на момент начала независимой деятельности.

Относительно изменений, внесенных в Приказ № 130/2010, обращаем внимание на то, что из типовой формы «Акт закупки товаров» исключена аббревиатура «МП», а из Инструкции о порядке заполнения акта закупки товаров исключен текст «, с оттиском печати».

В Приказе № 69/2017 изменен код Отчета о деятельности, осуществляемой нерезидентами в Республике Молдова, и о полученных ими доходах. Отныне данный Отчет будет применяться как Форма NER-17.
admin вне форума  
c 02.05.2018 по 02.12.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real a fost majorat

Prin Hotărârea Guvernului nr. 396 din 25 aprilie 2018 („Monitorul Oficial al Republicii Moldova” nr.133-141 din 27.04.2018), începînd cu 1 mai 2018, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (la întreprinderi, organizaţii, instituţii cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică) este stabilit în mărime de 15,44 lei pe oră, sau 2610 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună.
admin вне форума  
c 25.04.2018 по 27.12.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
A fost modificat Regulamentul privind evidenţa plătitorilor de contribuţii la BASS

Prin ordinul nr. 59-A din 19.04.2018, CNAS a operat modificări în Regulamentul privind evidenţa plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Regulamentul nominalizat stabileşte modul de luare la evidenţă a plătitorilor la BASS, atribuirea numărului de înregistrare în calitate de plătitor în sistemul public de asigurări sociale de stat, precum şi de ţinere şi actualizare a Registrului de evidenţă a plătitorilor la bugetul asigurărilor sociale de stat. În cazul dat din el au fost excluse prevederile privind utulizarea Înştiinţării despre luarea la evidenţă în sistemul public de asigurări sociale de stat obligatorii. Ca urmare, persoanele juridice şi întreprinzătorii individuali înregistrate se pot informa despre luarea la evidenţă ca plătitori doar prin accesarea serviciului „Află numărul CNAS al plătitorului” de pe pagina oficială www.cnas.md.

Integral Regulamentul poate fi accesat aici:
http://cnas.md/doc.php?l=ro&idc=459&...e-contributii-
admin вне форума  
c 21.04.2018 по 22.12.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Se apropie termenul limită de prezentare a declaraţiilor privind impozitul pe venit de către persoanele fizice!

Serviciul Fiscal de Stat reiterează: au mai rămas 10 zile în care contribuabilii persoane fizice au obligaţia de a depune decalaraţia privind impozitul pe venit pentru 2017.

Pentru persoanele fizice cetăţeni şi cetăţeni străini sau apatrizi care au obţinut statutul de rezident al Republicii Moldova (se află pe teritoriul Republicii Moldova mai mult de 183 de zile), termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe venit şi de achitare a obligaţiilor suplimentare aferente venitului obţinut, din anul precedent, se extinde până la data de 2 mai, ţinând cont că data de 30 aprilie este zi de odihnă.

Pentru a facilita depunerea declaraţiilor şi a se conforma posibilităţilor contribuabililor, Serviciul Fiscal de Stat a stabilit orarul orelor de muncă după cum urmează:
-27 aprilie 2018 – de la 08:00 până la 19:00;
-28 aprilie 2018 – de la 8:00 până la 15:00;
-30 aprilie 2018 – de la 8:00 până la 15:00;
-2 mai 2018 – de la 08:00 până la 19:00.

Reamintim, că SFS oferă persoanelor fizice cetăţeni posibilitatea depunerii declaraţiei precompletate, care se bazează pe datele din sistemul informaţional al Fiscului cu referire la veniturile obţinuteşi impozitul pe venit reţinut. Declaraţia precompletată poate fi obţinută la orice subdiviziune a Serviciului fiscal, la prezentarea buletinului de identitate.

Anunţăm, că persoanele fizice pot prezenta declaraţiile la direcţiile deservire fiscală atât pe suport de hârtie, cât şi în formă electronică.

Pentru orice informaţie atât persoanele fizice, cât şi cele juridice pot apela Centrul Unic de Apel al SFS: 0 8000 15 25.

http://www.fisc.md/article.aspx?id=8986
admin вне форума  
c 10.04.2018 по 11.12.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Conceptul de rescriere a Codului fiscal şi a Codului vamal a fost actualizat

Ministerul Finanţelor prin Ordinul nr.77 din 30 martie 2018 a aprobat versiunea actualizată a Conceptului de rescriere a Codului fiscal şi a Codului vamal.

Conceptul revăzut constituie un document de politici care descrie modalităţile şi direcţiile utilizate în procesul de rescriere a Codului fiscal şi a Codului Vamal prin prisma celor mai bune practici, armonizării cadrului legislativ naţional la prevederile directivelor europene şi perfecţionării cadrului legislativ existent, care urmează a fi realizate în perioada 2017-2020.

Documentul poate fi accesat la următorul link:
http://mf.gov.md/ro/impozite-%C8%99i-taxe
admin вне форума  
c 27.03.2018 по 27.12.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Ceasurile MCC urmează a fi adaptate la ora de vară!

Serviciul Fiscal de Stat atenţionează: conform prevederilor pct. 8 lit. e) din Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998, contribuabilii sunt obligaţi să utilizeze maşini de casă şi control cu memorie fiscală în stare de funcţionare.

Una dintre cerinţele în care maşina de casă şi control cu memorie fiscală se consideră în stare de funcţionare este în cazul în care aceasta imprimă pe documente data calendaristică curentă şi timpul cu deviere maximă de 15 minute de la timpul real (excepţie făcând devierea cu o oră în perioada de trecere de la ora de vară/iarnă la ora de iarnă/vară, care nu va depăşi data de 20 noiembrie/aprilie a anului în curs).

Ţinând cont de faptul că la data de 25 martie 2018 Republica Moldova a trecut la ora de vară, Serviciul Fiscal de Stat recomandă tuturor contribuabililor să se conformeze prevederilor legale prin modificarea orei la maşinile de casă şi control cu memorie fiscală. Termenul limită de adaptare a maşinilor de casă şi control este 20 aprilie 2018, în caz contrar acestea se vor considera defectate.

Concomitent, informăm că în conformitate cu articolul 293¹ alineatul (1) din Codul contravenţional nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008, exploatarea maşinilor de casă şi control fără memorie fiscală, defectate, nesigilate/neînregistrate de/la Serviciul Fiscal de Stat sau în lipsa contractului valid de asistenţă tehnică cu prestatorul autorizat se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale (900 lei - 1500 lei) aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

Sursa: www.sfs.md
admin вне форума  
c 25.02.2018 по 28.12.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Guvernul a aprobat modificări şi completări la Codul Muncii privind concedierile colective

În cadrul şedinţei din 22.02.2018 Guvernului a aprobat un proiect de lege care prevede operarea de modificări şi completări la Codul Muncii al Republicii Moldova.

Conform proiectului, concedierile colective în Republica Moldova se vor efectua după următoarea formulă: într-o perioadă de 30 de zile, cel puţin 10 salariaţi în unităţile care încadrează nu mai mult de 20 şi mai puţin de 100 de salariaţi, cel puţin 10 % din numărul salariaţilor în unităţile care încadrează cel puţin 100, dar nu mai mult de 300 de salariaţi şi cel puţin 30 de salariaţi în unităţile care încadrează cel puţin 300 de salariaţi.

Angajatorul care intenţionează să întreprindă concedieri colective va trebui să informeze în scris despre apropiatele concedieri reprezentanţii salariaţilor din unitate, indicând motivele şi perioada concedierilor, să trimită Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă o notificare care să cuprindă informaţia cu privire la concedieri şi să transmită o copie a notificării reprezentanţilor salariaţilor.

De asemenea, angajatorul va iniţia consultări cu reprezentanţii salariaţilor privind posibilităţile de a evita concedierile colective sau de a reduce numărul salariaţilor afectaţi, precum şi de a atenua consecinţele concedierilor prin recurgerea la măsuri sociale de suport, cum ar fi redistribuirea sau recalificarea salariaţilor concediaţi.

Responsabilă de identificarea soluţiilor privind depăşirea problemelor ridicate de concedierile colective este Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă. Aceasta se va implica, împreună cu angajatorul şi reprezentanţii salariaţilor, în acordarea suportului privind încadrarea în câmpul muncii a salariaţilor ce urmează a fi concediaţi.

În acelaşi context, organul sindical din cadrul unităţii sau reprezentanţii salariaţilor vor putea acorda suport necesar angajatorului şi salariaţilor în vederea realizării procedurilor ce ţin de concedierile colective şi posibila reangajare.

http://www.msmps.gov.md
admin вне форума  
c 19.02.2018 по 22.12.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Comunicat informativ al SFS

Stimaţi contribuabili,
Serviciul Fiscal de Stat anunţă scutiri pentru agenţii economici!
În termen de până la 25 februarie 2018 inclusiv, în conformitate cu prevederile art. II alin. (3) şi (5) din Legea nr.313 din 22 decembrie 2017, agenţii economici care nu au declarat şi/sau care nu au achitat pentru perioadele fiscale ale anului 2017 taxa pentru mărfurrile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, pot fi scutiţi de calcularea majorării de întârziere şi de aplicare a amenzii, doar în cazul în care depun darea de seamă POLMED 17 pentru fiecare perioadă a anului 2017şi achită integral suma taxei ce urma a fi achitată. Scuturile se datorează modificărilor operate în Legea nr.1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului.
25 februarie 2018 este termenul limită!
admin вне форума  
c 09.02.2018 по 15.12.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
A fost stopată utilizarea formularului REV 1

CasaNaţională de Asigurări Sociale aduce la cunoştinţă că, prin ordinul preşedintelui CNAS nr. 26-A din 05.02.2018 a fost stopată utilizarea formularului REV 1, "Ancheta persoanei asigurate", începând cu 1 februarie 2018.

Astfel, plătitorii de contribuţii nu vor mai avea obligativitatea completării anchetei REV1 în scopul atribuirii codului personal de asigurări sociale pentru persoane nou angajate în cadrul entităţii economice. Codurile CPAS vor fi atribuite în mod automatizat de către CNAS, pe măsura în care informaţia din Darea de seamă IPC 18 va fi importată în SI "Protecţie socială" fără codul CPAS.

Ulterior, angajatorii vor apela la pagina web oficială a CNAS (www.cnas.md) pentru extragerea codului CPAS atribuit şi utilizarea acestuia în următoarea Dare de seamă IPC 18.
admin вне форума  
c 06.02.2018 по 09.12.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Privind calcularea şi achitarea contribuţiilor de ASSO în anul 2018

În conformitate cu prevederile Legii privind sistemul public de asigurări sociale nr. 489/1999 şi Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 nr. 281/2018, Casa Naţională de Asigurări Sociale a elaborat „Particularităţile calculării şi achitării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2018".

Textul integral al documentului nominalizat poate fi accesat pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări Sociale la rubrica Cadrul Juridic/Acte normative interne/ Dispoziţii.

http://cnas.md/doc.php?l=ro&idc=514&...i-in-anul-2018
admin вне форума  
c 04.02.2018 по 07.07.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
În atenţia persoanelor fizice care desfăşoară activitate pe cont propriu!

Potrivit prevederilor ordinului Ministerului Finanţelor nr. 158 din 22.12.2017 cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2018 („Monitorul Oficial al Republicii Moldova” nr. 451-463 din 29.12.2017), plăţile ce constituie încasări ale bugetului asigurărilor sociale de stat gestionate de Casa Naţională de Asigurări Sociale sunt prezentate în anexa nr. 5 la ordinul nominalizat.

În anul 2018, mărimea contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii pentru persoanele fizice - întreprinzători individuali, notari, executori judecătoreşti, avocaţi, administratorii autorizaţi, persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, specificaţi la punctul 1.6 din anexa nr. 3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 nr. 281 din 15.12.2017, virează contribuţia anuală pentru asigurarea individuală în sumă de 8 424 lei. Persoanele menţionate, care sunt pensionarii, persoanele cu dizabilitate, precum şi persoanele care achită contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii din salariu şi alte recompense şi, respectiv, se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct.1.1-1.5 din anexa prenotată, se scutesc de plata contribuţiei stabilite în sumă fixă.

Suma lunară a contribuţiei individuale pentru persoanele fizice, care desfăşoară activitate pe cont propriu, constituie 702 lei. Termenul de virare a contribuţiei în cauză este lunar, pînă la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune.

Persoanele fizice ce desfăşoară activitate pe cont propriu (fondatorii întreprinderilor individuale, notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, administratorii autorizaţi, persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul) virează contribuţiile individuale de asigurări sociale de stat obligatorii se în mărimea taxei fixe la codul ECO 121310.

Încasările la bugetul asigurărilor sociale de stat se transferă conform următoarelor date bancare: Beneficiar: MF - Trezoreria de Stat; Codul IBAN: conform Registrului codurilor IBAN; Codul fiscal: 1006601000037; Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat.

În scopul formării corecte a codului IBAN se poate utiliza pagina oficială a Ministerului Finanţelor www.mf.gov.md compartimentul „Codul IBAN încasări".

Exemplu:
- Un avocat din mun. Chişinău sect. Centru urmează să achite contribuţiile individuale de asigurări sociale în sumă fixă la codul IBAN - MD11TRGAAB12131001300000.
- Un administrator autorizat din mun. Bălţi urmează să achite contribuţiile individuale de asigurări sociale în sumă fixă la codul IBAN - MD23TRGAAB12131003000000.
- O persoană fizică care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul din raionul Ialoveni satul Răzeni urmează să achite contribuţiile individuale de asigurări sociale în sumă fixă la codul IBAN - MD73TRGAAB12131023340000.
Sursa www.cnas.md
admin вне форума  
c 24.01.2018 по 24.07.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Plata pentru poluarea mediului – reglementări noi

Serviciul Fiscal de Stat, aduce la cunoştinţă că prin Legea nr.313 din 22 decembrie 2017 au fost operate modificări în Legea nr.1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului.

Pentru subiecţii plăţii pentru emisiile de poluanţi, deversări şi depozitarea deşeurilor

Începînd cu 30 decembrie 2017, pentru subiecţii vizaţi la art.6, 9 şi 10 din Lege, sunt stabilite noi norme cu privire la declararea, modul şi termenul de achitare a plăţilor pentru emisiile (deversările) de poluanţi în mediu şi depozitarea deşeurilor de producţie, după cum urmează:
• calculează de sine stătător, achită plăţile corespunzătoare şi prezintă Serviciului Fiscal de Stat darea de seamă respectivă, utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică în condiţiile stipulate la art.187 alin.(21) din Codul fiscal, anual, pînă la data de 25 a lunii februarie a anului următor de gestiune;

• forma şi modul de completare a dării de seamă se aprobă de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului. Totodată, darea de seamă pentru emisiile (deversările) de poluanţi în mediu şi depozitarea deşeurilor de producţie (forma EMPOLDEP17) se va utiliza pentru raportare pentru decembrie 2017, precum şi pentru prezentarea dărilor de seamă corectate pentru perioadele de raportare ale anului 2017.

Pentru subiecţii taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului

Începînd cu 30 decembrie 2017, taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului se va calcula, utilizînd cotele stabilite în art.11 alin.(4) din Lege.

Totodată, conform prevederilor art.II alin.(1) şi (2) din Legea nr.313/2017, pentru perioada de la 1 ianuarie 2017 pînă la 29 decembrie 2017 inclusiv, persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, şi persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător sunt scutite de obligaţia de calculare şi de achitare la buget a taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului:

a) pentru produsele ambalate în ambalaj din carton neondulat (clasificat la poziţia tarifară 4819 20 000), care nu conţine aluminiu şi/sau polietilenă şi/sau plastic;

b) pentru produsele autohtone ambalate în ambalaj din materiale plastice (clasificat la poziţiile tarifare 3923 21, 3923 29 şi 3923 30) sau în ambalaj din carton neondulat (clasificat la poziţia tarifară 4819 20 000), cu sau fără folie de aluminiu şi/sau polietilenă;

c) pentru ambalajul aferent medicamentelor prevăzute în Legea nr.1409/1997 cu privire la medicamente şi ambalajul aferent dispozitivelor medicale prevăzute în Legea nr.102/2017 cu privire la dispozitivele medicale.

Restituirea, compensarea sumelor plătite în plus de către subiecţii care sunt scutiţi de obligaţia de calculare şi de achitare la buget a taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului pentru perioada de la 1 ianuarie 2017 pînă la 29 decembrie 2017, se va efectua în modul stabilit prin Ordinul Ministerului Finanţelor şi Ministerului Mediului nr. 45/28 din 06.03.2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind restituirea plăţilor pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat. În scopul obţinerii restituirii, compensării sumelor plătite în plus, solicitanţii urmează să depună dările de seamă (forma POLMED17) corectate pentru perioadele de raportare ale anului 2017 pînă la data de 25 februarie 2018. La perfectarea dărilor de seamă corectate pentru perioadele de raportare ale anului 2017, taxa se va calcula, utilizînd cotele în vigoare în anul 2017.

Nu se va calcula majorare de întîrziere, nu se va aplica amenzi şi, după caz, se anulează majorarea de întîrziere şi amenzile aplicate în raport cu persoanele, care nu au declarat şi/sau care nu au achitat pentru perioada de gestiune a anului 2017 în termenele stabilite taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, pentru ambalajul şi mărfurile specificate în această lege, cu condiţia ca dările de seamă respective au fost depuse şi sumele taxei declarate au fost achitate integral în termen de pînă la 25 februarie 2018 inclusiv.
admin вне форума  
c 22.01.2018 по 22.07.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Expiră termenul de prezentare a Notelor de informare

Serviciul Fiscal de Stat informează că la 25 ianuarie 2018 expiră termenul de prezentare a Notelor de informare (formele IALS 14 şi INR 14).

Formularele şi modul de completare a acestora sunt aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor privind aprobarea unor formulare tipizate de declaraţii cu privire la impozitul pe venit nr. 140 din 20.11.2017.

Concomitent cu obligaţia de prezentare a informaţiilor menţionate, plătitorii veniturilor respective sunt obligaţi să prezinte până la 1 martie 2018 beneficiarului acestor plăţi (cu excepţia celor ce au obţinut venituri conform art. 90¹ şi art. 91 alin. (1) din Codul fiscal) informaţia privind tipul venitului achitat, suma acestuia, suma scutirilor acordate conform art. 33-35 din Codul fiscal, suma deducerilor prevăzute la art. 36 alin. (6) şi (7), precum şi suma impozitului reţinut, în cazul reţinerii. Informaţia aferentă veniturilor calculate şi achitate în folosul persoanelor fizice şi a impozitului pe venit reţinut din acestea, care urmează a fi eliberată angajaţilor, se completează conform formularului aprobat prin ordinul sus-menţionat.

Concomitent, Serviciul Fiscal de Stat atenţionează asupra faptului că, în conformitate cu prevederile art. 260¹ din Codul fiscal, neprezentarea sau prezentarea tardivă, neconformă, neautentică beneficiarului plăţilor a informaţiei specificate la art. 92 alin. (4) şi (4¹) din Codul fiscal de către persoanele care sunt obligate să reţină impozitul la sursa de plată se sancţionează cu amendă în mărime de 200 lei pentru fiecare informaţie, dar nu mai mult de 5 000 de lei.
admin вне форума  
c 21.01.2018 по 21.07.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
În atenţia deţinătorilor de patente!

Serviciul Fiscal de Stat ţine să informeze solicitanţii şi titularii de patente de întreprinzător că aceştia vor beneficia de reducere de 50% la achitarea primelor de asigurare medicală obligatorie pentru anul 2018 până la data de 31 martie, curent.

Astfel, cei care vor procura poliţa de asistenţă medicală în acest termen, vor achita doar 2028 lei în loc de 4056 lei. 

Astfel de prevederi sunt prevăzute în Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2018 nr. 280 din 15.12.2017.Plata pentru prima de asigurare de asistenţă medicală se poate efectua la ghişeele băncilor comerciale şi ale oficiilor poştale, în baza buletinului de identitate. De asemenea, această tranzacţie poate fi efectuată prin intermediul serviciului guvernamental de plăţi electronice Mpay (cu card bancar, prin internet banking şi la terminalele de plată). Serviciul Fiscal de Stat îndeamnă solicitanţii şi deţinătorii patentei de întreprinzător să utilizeze dreptul de a beneficia de reduceri la achitarea primelor de asigurare medicală obligatorie calculată în sumă fixă, aplicabile doar în primele 3 luni ale anului.
admin вне форума  
c 16.01.2018 по 16.07.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Salariul mediu lunar pe economie pentru 2018 a fost majorat

Cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2018, este în mărime de 6150 lei. O hotărâre în acest sens a fost aprobată la 11.01.2018 de Cabinetul de miniştri.

Cuantumul prognozat al salariului mediu pe economie se va aplica la calcularea indemnizaţiilor de asigurări sociale.

Salariul mediu lunar pe economie a fost calculat în conformitate cu prognoza indicatorilor macroeconomici pentru anii 2018-2020, elaborată de către Ministerul Economiei şi Infrastructurii.

Menţionăm că începând cu 21 iulie 2017, salariul mediu lunar pe economie a fost de 5600 lei.
admin вне форума  
c 01.01.2018 по 01.07.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
A fost aprobat Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate

În scopul structurării informaţiei declarate de către contribuabili la completarea Dării de seamă unificată privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (Forma IPC 18), prin Ordinul CNAS nr. 236-A din 13.12.2017 a fost aprobat Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate. Ordinul respectiv a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 441-450 art. 2297c din 22.12.2017 (ediţia în limba română).
admin вне форума  
c 01.01.2018 по 01.07.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
A fost aprobat Clasificatorul modificării relaţiilor de muncă (statutul persoanei asigurate)

Prin Ordinul comun al CNAS şi CNAM nr. 233-A/587-A din 08.12.2017 a fost aprobat Clasificatorul modificării relaţiilor de muncă (statutul persoanei asigurate). Ordinul respectiv a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 441-450 art. 2297A din 22.12.2017 (ediţia în limba română).
admin вне форума  
c 25.12.2017 по 25.07.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
A fost aprobat formularul Certificatului de acciz privind înregistrarea agentului economic ca subiect impozabil cu accize

Conform art. 126 alin. (1) din CF, persoanele juridice şi persoanele fizice care preconizează să se ocupe sau care se ocupă cu prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor pasibile impunerii cu accize sînt obligate să primească certificatul de acciz de modelul stabilit pînă a începe desfăşurarea activităţii în cauză. Dat fiind acest fapt, prin Ordinul directorului SFS nr. 227 din 25.07.2017 a fost aprobat formularul Certificatului de acciz privind înregistrarea agentului economic ca subiect impozabil cu accize. Ordinul respectiv a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi a intrat în vigoare la 22.12.2017.

În contextul celor menţionate mai sus, Vă reamintim unele prevederi ale art. 126 din CF. Astfel, în cererea de solicitare a certificatului de acciz, adresată SFS, agentul economic va indica: denumirea, numele şi prenumele, adresa juridică (adresele juridice) şi codul fiscal (codurile fiscale); proprietarul clădirii, încăperii, teritoriului, terenului; denumirea, numele şi prenumele, adresa juridică (adresele juridice) şi codul fiscal (codurile fiscale) ale arendatorului sau ale locatorului, în cazul în care proprietatea este folosită pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, în baza contractului de arendă sau de închiriere; formele şi metodele concrete de control, a căror aplicare va asigura integritatea mărfurilor supuse accizelor, inclusiv la expedierea lor dintr-o încăpere de acciz în alta ale unuia şi aceluiaşi agent economic, dacă aceste încăperi se află pe teritorii diferite. Totodată, la cererea respectivă se va anexa schema (planul) amplasării blocului administrativ, a secţiei de producţie, a depozitului, a altor încăperi aflate pe teritoriul agentului economic, în limitele stabilite pentru realizarea activităţii de întreprinzător.
admin вне форума  
c 21.12.2017 по 21.07.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS

Casa Naţională de Asigurări Sociale reaminteşte că data de 26 decembrie 2017 reprezintă termenul limită de prezentare a declaraţiilor forma BASS şi forma REV-5 şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru luna noiembrie 2017.

Îndeplinirea obligaţiilor în termenele stabilite de legislaţia în vigoare nu atrage calcularea majorărilor de întârziere (penalităţilor), constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale. Sancţionările au ca scop descurajarea neconformării voluntare.

Pentru prezentarea declaraţiilor, Casa Naţională propune tuturor plătitorilor de contribuţii la BASS să aleagă metoda automatizată de raportare prin intermediul Sistemului Informaţional Automatizat „E-Reporting" disponibil la adresa www.raportare.md.

Avantajele serviciului electronic de depunere a declaraţiilor prin Internet cu aplicarea semnăturii electronice sunt - rapiditatea, accesibilitatea, disponibilitatea. Serviciul oferă - disponibilitate 24 ore din 24, 7 zile pe săptămână, reducerea timpului necesar pentru completarea şi prezentarea declaraţiilor la structurile teritoriale ale Casei Naţionale, posibilitatea de verificare a corectitudinii complectării indicatorilor declaraţiilor, prezentarea şi informarea despre recepţionare în timp real.

Totodată, conform prevederilor Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 286 din 16.12.2016, plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, care la situaţia de la 01.01.2017 au 5 şi mai multe persoane angajate, prezintă declaraţia Forma BASS şi forma REV-5, utilizând, în mod obligatoriu, metoda automatizată de raportare electronică cu aplicarea semnăturii electronice.
admin вне форума  

 
Быстрый переход

Часовой пояс GMT +3, время: 05:56.

Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot