Вернуться   Форум журнала "Contabilitate şi audit" > Бухалтерский учет и налогообложение

Объявления в разделе : Бухалтерский учет и налогообложение
c 17.01.2018 по 17.07.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Salariul mediu lunar pe economie pentru 2018 a fost majorat

Cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2018, este în mărime de 6150 lei. O hotărâre în acest sens a fost aprobată la 11.01.2018 de Cabinetul de miniştri.

Cuantumul prognozat al salariului mediu pe economie se va aplica la calcularea indemnizaţiilor de asigurări sociale.

Salariul mediu lunar pe economie a fost calculat în conformitate cu prognoza indicatorilor macroeconomici pentru anii 2018-2020, elaborată de către Ministerul Economiei şi Infrastructurii.

Menţionăm că începând cu 21 iulie 2017, salariul mediu lunar pe economie a fost de 5600 lei.
admin вне форума  
c 02.01.2018 по 02.07.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
A fost aprobat Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate

În scopul structurării informaţiei declarate de către contribuabili la completarea Dării de seamă unificată privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (Forma IPC 18), prin Ordinul CNAS nr. 236-A din 13.12.2017 a fost aprobat Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate. Ordinul respectiv a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 441-450 art. 2297c din 22.12.2017 (ediţia în limba română).
admin вне форума  
c 02.01.2018 по 02.07.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
A fost aprobat Clasificatorul modificării relaţiilor de muncă (statutul persoanei asigurate)

Prin Ordinul comun al CNAS şi CNAM nr. 233-A/587-A din 08.12.2017 a fost aprobat Clasificatorul modificării relaţiilor de muncă (statutul persoanei asigurate). Ordinul respectiv a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 441-450 art. 2297A din 22.12.2017 (ediţia în limba română).
admin вне форума  
c 26.12.2017 по 26.07.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
A fost aprobat formularul Certificatului de acciz privind înregistrarea agentului economic ca subiect impozabil cu accize

Conform art. 126 alin. (1) din CF, persoanele juridice şi persoanele fizice care preconizează să se ocupe sau care se ocupă cu prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor pasibile impunerii cu accize sînt obligate să primească certificatul de acciz de modelul stabilit pînă a începe desfăşurarea activităţii în cauză. Dat fiind acest fapt, prin Ordinul directorului SFS nr. 227 din 25.07.2017 a fost aprobat formularul Certificatului de acciz privind înregistrarea agentului economic ca subiect impozabil cu accize. Ordinul respectiv a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi a intrat în vigoare la 22.12.2017.

În contextul celor menţionate mai sus, Vă reamintim unele prevederi ale art. 126 din CF. Astfel, în cererea de solicitare a certificatului de acciz, adresată SFS, agentul economic va indica: denumirea, numele şi prenumele, adresa juridică (adresele juridice) şi codul fiscal (codurile fiscale); proprietarul clădirii, încăperii, teritoriului, terenului; denumirea, numele şi prenumele, adresa juridică (adresele juridice) şi codul fiscal (codurile fiscale) ale arendatorului sau ale locatorului, în cazul în care proprietatea este folosită pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, în baza contractului de arendă sau de închiriere; formele şi metodele concrete de control, a căror aplicare va asigura integritatea mărfurilor supuse accizelor, inclusiv la expedierea lor dintr-o încăpere de acciz în alta ale unuia şi aceluiaşi agent economic, dacă aceste încăperi se află pe teritorii diferite. Totodată, la cererea respectivă se va anexa schema (planul) amplasării blocului administrativ, a secţiei de producţie, a depozitului, a altor încăperi aflate pe teritoriul agentului economic, în limitele stabilite pentru realizarea activităţii de întreprinzător.
admin вне форума  
c 22.12.2017 по 22.07.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS

Casa Naţională de Asigurări Sociale reaminteşte că data de 26 decembrie 2017 reprezintă termenul limită de prezentare a declaraţiilor forma BASS şi forma REV-5 şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru luna noiembrie 2017.

Îndeplinirea obligaţiilor în termenele stabilite de legislaţia în vigoare nu atrage calcularea majorărilor de întârziere (penalităţilor), constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale. Sancţionările au ca scop descurajarea neconformării voluntare.

Pentru prezentarea declaraţiilor, Casa Naţională propune tuturor plătitorilor de contribuţii la BASS să aleagă metoda automatizată de raportare prin intermediul Sistemului Informaţional Automatizat „E-Reporting" disponibil la adresa www.raportare.md.

Avantajele serviciului electronic de depunere a declaraţiilor prin Internet cu aplicarea semnăturii electronice sunt - rapiditatea, accesibilitatea, disponibilitatea. Serviciul oferă - disponibilitate 24 ore din 24, 7 zile pe săptămână, reducerea timpului necesar pentru completarea şi prezentarea declaraţiilor la structurile teritoriale ale Casei Naţionale, posibilitatea de verificare a corectitudinii complectării indicatorilor declaraţiilor, prezentarea şi informarea despre recepţionare în timp real.

Totodată, conform prevederilor Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 286 din 16.12.2016, plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, care la situaţia de la 01.01.2017 au 5 şi mai multe persoane angajate, prezintă declaraţia Forma BASS şi forma REV-5, utilizând, în mod obligatoriu, metoda automatizată de raportare electronică cu aplicarea semnăturii electronice.
admin вне форума  
c 13.12.2017 по 13.03.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
25 decembrie este termenul limită de achitare a impozitului pe avere!

Serviciul Fiscal de Stat comunică că, potrivit prevederilor Titlului VI¹ din Codul fiscal, persoanele fizice care, conform datelor reflectate în registrul bunurilor imobiliare la situaţia din 1 noiembrie 2017, au fost înregistrate în calitate de proprietari ai obiectelor impunerii – bunurilor imobiliare cu destinaţie locativă, inclusiv a căsuţelor de vacanţă (cu excepţia terenurilor), precum şi a cotelor-părţi, a căror totalitate este estimată la valoarea totală de 1,5 milioane lei şi mai mult, iar suprafaţa totală constituie 120 m² şi mai mult, sunt calificate drept subiecţi ai impunerii cu impozitul pe avere.

Baza impozabilă a obiectelor impunerii o constituie valoarea estimată a acestor bunuri, apreciată de către organele cadastrale teritoriale, faţă de care se aplică impozitul pe avere la cota de 0,8%.

Termenul de achitare a impozitului pe avere este 25 decembrie a anului de gestiune.

În cazul neachitării obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe avere în termenul prevăzut de legislaţie, faţă de subiecţii impunerii se vor fi aplica majorări de întârziere (penalitate, pentru fiecare zi de întârziere), calculate pentru perioada care începe după scadenţa impozitului şi se încheie în ziua plăţii efective inclusiv (conform prevederilor art. 228 din Codul fiscal).

Sursa: www.sfs.md
admin вне форума  
c 05.12.2017 по 05.03.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
CNAS îşi îmbunătăţeşte serviciile oferite

Începând cu 1 decembrie, curent, Casa Naţională de Asigurări Sociale, prin intermediul subdiviziunilor sale teritoriale, eliberează clienţilor instituţiei mai multe tipuri de certificate/extrase din contul persoanei asigurate, imediat, la solicitarea lor verbală. Anterior certificatele erau eliberate atât de Aparatul Central al CNAS, cât şi de subdiviziunile teritoriale în termen de până la 30 de zile lucrătoare, în dependenţă de complexitate.

De acum clienţii pot solicita informaţia necesară de la orice Casă Teritorială de Asigurări Sociale (serviciul clientelă), indiferent de viza de domiciliu a acestora, la prezentarea obligatorie a actului de indentitate al titularului. Certificatele se perfectează în limba română sau rusă, în dependenţă de solicitare sau destinaţie.

În cazul solicitării informaţiei de către o persoană fizică terţă, cererea se depune în scris, cu anexarea documentelor ce confirmă dreptul acesteia la informaţie. Solicitările depuse în formă scrisă se examineză la CTAS în termen de până la 15 zile lucrătoare.

De menţionat, că anul trecut Casa Naţională de Asigurări Sociale a eliberat persoanelor fizice şi juridice circa 260 mii de certificate de diferite tipuri.
admin вне форума  
c 04.12.2017 по 08.03.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Au intrat în vigoare noi formulare tipizate de declaraţii cu privire la impozitul pe venit

Prin Ordinul Ministerul Finanţelor nr. 140 din 20.11.2017, publicat în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova” nr. 421-427 din 01.12.2017, au fost aprobate formularele tipizate de declaraţii cu privire la impozitul pe venit:
• formularul tip ”Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi” (forma IALS14);
• formularul tip ”Nota de informare privind impozitul reţinut din alte surse de venit decât salariul achitate persoanelor nerezidente” (forma INR14);
• formularul tip “Informaţia privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice (juridice) şi impozitul pe venit reţinut din aceste venituri”.

Pentru primele două din formularele nominalizate a fost aprobat şi modul de completare.

Sursa: http://weblex.md/item/view/iddbtype/...c4739934f0624a
admin вне форума  
c 24.11.2017 по 28.02.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Formularul tipizat al Dării de seamă Forma IPC18

În vederea executării Legii nr. 123 din 7 iulie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, Casa Naţională de Asigurări Sociale informează că Ministerul Finanţelor prin ordinul nr. 126 din 03.11.2017 a aprobat formularul tipizat „Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate" (Forma IPC18), publicat în Monitorul Oficial nr. 383-388 la data de 3 noiembrie 2017, care se pune în aplicare începând cu perioada de raportare - luna ianuarie 2018.

Declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi Declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor sunt parte componentă a Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18) şi indicatorii aferenţi declaraţiilor prenotate sunt prezentaţi în tabelul nr. 3 al Dării de seamă.

Începând cu perioada ianuarie 2018 Darea de seamă forma IPC18 se va prezenta Serviciului Fiscal de Stat pe suport de hârtie sau utilizând metode automatizate de raportare electronică, care ulterior va transmite indicatorii aferenţi contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii declaraţi Casei Naţionale de Asigurări Sociale.

Declaraţiile pentru perioadele de până a 01.01.2018 se vor prezenta în modul stabilit pentru aceste perioade în adresa Casei Naţionale de Asigurări Sociale. Astfel, declaraţiile pentru luna decembrie 2017, termenul de prezentare a cărora este 25 ianuarie 2018, şi declaraţiile anuale a căror termen de prezentare este 15 ianuarie 2018 se prezintă, în modul stabilit pentru aceste perioade, structurilor teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale.

Totodată, declaraţiile de tipul „de corectare" pentru perioadele anului 2017, care potrivit anexei nr. 3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 se prezintă până la 25 martie 2018 la fel se vor prezenta în modul stabilit, după caz, pe suport de hârtie în adresa structurilor teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale sau prin metoda automatizată de raportare electronică cu aplicarea semnăturii electronice prin intermediul portalului SIA „e-Raportare". După data de 25 martie 2018 funcţionarea portalului SIA „e-Raportare" compartimentul „CNAS" va fi sistată.

Pentru perioadele de până la 1 ianuarie 2018 (data intrării în vigoare a Dării de seamă (Forma IPC18) declaraţiile de tipul „de corectare" şi primare prezentate cu întârziere aferente declarării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru toate perioadele de până la 01.01.2018 urmează să fie prezentate, potrivit formularelor tipizate valabile până la data menţionată Casei Naţionale de Asigurări Sociale.

În cazul comiterii unor erori începând cu perioadele ianuarie 2018 la completarea Dării de seamă (Forma IPC18), urmează să se prezinte o dare de seamă corectată Serviciului Fiscal de Stat în condiţiile stabilite la art. 188 din Codul fiscal.

Formularul dării de seamă (Forma IPC18) şi Instrucţiunea de completare a acesteia vor putea fi accesate pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat http://www.sfs.md/contribuabili/form...rsoanejuridice la compartimentul impozitul pe venit, începând cu 1 ianuarie 2018.

Sursa: www.cnas.md
admin вне форума  
c 23.11.2017 по 31.01.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS!

Casa Naţională, reaminteşte că data de 27 noiembrie 2017 reprezintă termenul limită de prezentare a declaraţiilor forma BASS şi forma REV-5 şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru luna octombrie 2017.

Îndeplinirea obligaţiilor în termenele stabilite de legislaţia în vigoare nu atrage calcularea de majorări de întârziere (penalităţi) constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale. Sancţionările au ca scop descurajarea neconformării voluntare.

Pentru prezentarea declaraţiilor, Casa Naţională propune tuturor plătitorilor de contribuţii la BASS să aleagă metoda automatizată de raportare prin intermediul Sistemului Informaţional Automatizat „E-Reporting" disponibil la adresa www.raportare.md.

Avantajele serviciului electronic de depunere a declaraţiilor prin Internet cu aplicarea semnăturii electronice sunt - rapiditatea, accesibilitatea, disponibilitatea. Serviciul oferă - disponibilitate 24 ore din 24, 7 zile pe săptămână, reducerea timpului necesar pentru completarea şi prezentarea declaraţiilor la structurile teritoriale ale Casei Naţionale, posibilitatea de verificare a corectitudinii complectării indicatorilor declaraţiilor, prezentarea şi informarea despre recepţionare în timp real.

Totodată, conform prevederilor Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 286 din 16.12.2016, plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, care la situaţia de 01.01.2017 au 5 şi mai multe persoane angajate, prezintă declaraţia Forma BASS şi forma REV-5, utilizând, în mod obligatoriu, metoda automatizată de raportare electronică cu aplicarea semnăturii electronice.

Sursa: www.cnas.md
admin вне форума  
c 21.11.2017 по 31.01.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Modificări preconizate în modul de completare a facturii fiscale

Ministerul Finanţelor a prezentat spre consultare publică proiectul Ordinului prin care se preconizează modificarea şi completarea Ordinului nr.118 din 28.08.2017 „Cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special ,,Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia”.

Astfel, entităţile care ţin contabilitatea cu ajutorul sistemelor informaţionale computerizate vor putea imprima de sine stătător formularul facturii fiscale într-o singură limbă, dar obligatoriu în limba de stat. Se va permite utilizarea şi în continuare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special „factura fiscală” şi „factura”, executate tipografic, valabile pînă la intrarea în vigoare a Ordinului nr.118/2017, pînă la epuizarea totală a stocurilor aflate la entităţi şi SFS, dar fără a respecta modul de completare a acestora în vigoare la momentul primirii lor.

Menţionăm şi completarea punctului 15 din Instrucţiune cu prevederi noi conform cărora în cazul refacturării cheltuielilor compensate prin înscrierea lor într-un rînd separat în factura fiscală eliberată pentru livrarea de mărfuri, servicii, în rîndul 7 „Redirijări” nu se va face menţiunea „Non livrare”, iar în coloana 10.1 „Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor şi codul poziţiei tarifare al mărfii/activului” într-un rînd separat se va indica tipul operaţiunii – refacturarea cheltuielilor compensate în conformitate cu art.117¹ alin.(10) din Codul fiscal.

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=4704
admin вне форума  
c 16.11.2017 по 31.01.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Comunicat cu privire la noul formular tipizat al Dării de seamă (Forma IPC18)

Serviciul Fiscal de Stat informează că, la 3 noiembrie 3017, în Monitorul Oficial nr. 383-388 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 126 din 4 octombrie 2017 prin care a fost aprobat formularul tipizat (Forma IPC18) „Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate”, care se va pune în aplicare începând cu perioada de raportare pentru luna ianuarie 2018.

Formularul Dării de seamă nominalizate este elaborat în vederea executării Legii nr.123 din 7 iulie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative şi vine să substituie 5 dări de seamă fiscale/declaraţii care, actualmente, se prezintă la diferite instituţii ale statului, şi anume:
-Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (Forma IRV14);
-Raportul privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medical (Forma MED08);
-Declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (Forma BASS);
-Declaraţia persoanei asigurate (Forma REV5);
-Lista de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate (Forma nr.2-03/1).

Darea de seamă menţionată (Forma IPC18) urmează să fie prezentată de către contribuabili Serviciului Fiscal de Stat lunar către data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune. Prima perioadă de raportare, potrivit formularului nou aprobat, este luna ianuarie 2018.

Formularul dării de seamă menţionate este constituit din 3 tabele:
-în tabelul nr. 1 se va declara suma venitului achitat în folosul angajaţilor, altor persoane fizice pentru prestarea de servicii, efectuarea de lucrări şi, respectiv, suma impozitului reţinut la sursa de plată, precum şi primele de asigurare obligatorii de asistenţă medicală reţinute din salarii şi alte recompense şi primele datorate de angajatori (actualmente aceste obligaţii se declară prin Darea de seamă (Forma IRV14), şi respectiv prin Raportul privind calcularea primelor de asigurare obligatorii de asistenţă medicală (Forma MED08);
-în tabelul nr. 2 se va prezenta lista de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate cu care au fost încheiate, în luna de gestiune, contracte individuale de muncă sau au fost suspendate/ desfăcute relaţiile de muncă cu angajaţii, pentru a le fi stabilit/suspendat statutul de persoană asigurată la sistemul public de asigurări în medicină (actualmente informaţia în cauză se declară prin Formularul tipizat nr.2-03/1);
-în tabelul nr. 3 se va declara informaţia ce ţine de evidenţa nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale, precum şi suma contribuţiei individuale şi a contribuţiilor datorate de către angajatori, alte persoane fizice care au obligaţia de a achita contribuţia de asigurări sociale stabilită în sumă fixă (ex.: întreprinzătorii individuali, avocaţii, executorii judecătoreşti, administratorii autorizaţi, notarii etc.) Actualmente, aceste obligaţii se declară prin prezentarea Declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (Forma BASS) şi prin Declaraţia persoanei asigurate (Forma REV5).

În cazul comiterii unor erori la completarea Dării de seamă (Forma IPC18) contribuabilii urmează să prezinte o dare de seamă corectată în condiţiile stabilite la art.188 din Codul fiscal. Pentru perioadele de până la 1 ianuarie 2018 (data intrării în vigoare a Dării de seamă (Forma IPC18) dările de seamă/declaraţiile de corectare şi primare prezentate cu întârziere ce vizează impozitul pe venit, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii urmează să fie prezentate, potrivit formularelor tipizate valabile până la data menţionată, organelor care au administrat aceste dări de seamă/declaraţii.

Formularul dării de seamă (Forma IPC18) şi Instrucţiunea de completare a acesteia vor putea fi accesate pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat http://www.sfs.md/contribuabili/form...rsoanejuridice la compartimentul impozitul pe venit, începând cu 1 ianuarie 2018.

Sursa: www.sfs.md
admin вне форума  

 
Быстрый переход

Часовой пояс GMT +3, время: 16:32.

Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot