Proiecte de legi spre consultarea publică [08.12.2016]   A intrat în vigoare Regulamentul cu privire la mecanismul desemnării procentuale [05.12.2016]   Privind indemnizaţia paternală [25.11.2016]   Privind prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în anul 2017 [25.11.2016]   Privind declararea valorii în vamă a mărfurilor [23.11.2016]   Noi reglementări privind taxa pentru efectuarea procedurilor vamale [23.11.2016]   Privind procedura de modificare a termenului de stingere a obligaţiei fiscale prin eşalonare sau amânare [04.11.2016]   Noi modificări în Codul fiscal [04.11.2016]   Noi reglementări privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător [04.11.2016]   Unitatea convenţională – 20 de lei sau 50 de lei? [04.11.2016]   Privind modificarea Ordinului IFPS nr. 455 din 17 mai 2016 [29.07.2016]   Neprezentarea dărilor de seamă fiscale – sancţiuni contravenţionale! [26.07.2016]   Dările de seama fiscale – obligatoriu electronic! [26.07.2016]   Privind reflectarea în facturile fiscale a preţului mărfurilor social-importante şi a adaosului comercial [26.07.2016]   Cote noi la impozitele şi taxele locale în municipiul Chişinău [26.07.2016]   Codul fiscal în redacţia existentă la 1 iulie 2016 / Налоговый кодекс в редакции, действующей на 1 июля 2016 года [26.07.2016]   Cu privire la termenul de prezentare a declarațiilor fiscale în luna iunie 2016 [21.06.2016]   În termen de până la 1 iulie 2016 se vor instala terminalele POS! [17.05.2016]   Cu privire la atribuirea seriei și diapazonului de numere pentru facturi/facturi fiscale [04.05.2016]   Privind cuantumul ratei dobânzii pentru aprecierea facilităților fiscale pentru anul 2016 [22.04.2016]   Privind modificarea orei la MCC [12.04.2016]   Privind perfecţionarea legislaţiei fiscale şi vamale pentru anul 2017 [12.04.2016]   Privind moratoriul asupra controlului de stat [08.04.2016]   Privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice [16.03.2016]   Precizări privind sistarea controalelor efectuate de către SFS [24.02.2016]   Privind aplicarea corectă a unor prevederi din Codul fiscal [26.01.2016]   Privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar [06.01.2016]   Privind achitarea şi evidenţa plăţilor la bugetul public naţional [06.01.2016]   Noi reglementări privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget [06.01.2016]   Privind procedura de plată a unor taxe vamale [06.01.2016]   Au fost aprobate modificări în SNC [06.01.2016]   Noi reglementări privind modul de completare a facturii [06.01.2016]   Privind salariul mediu prognozat pentru anul 2016 [06.01.2016]   Петиция в отношении ГЭРНН / Petiţie privind RGEFF [12.09.2015]   

Добро пожаловать на Форум журнала "Contabilitate şi audit".
Если это ваш первый визит, рекомендуем почитать справку по форуму. Для размещения своих сообщений необходимо зарегистрироваться. Для просмотра сообщений выберите раздел.

Статистика форума
Последние сообщения Самые просматриваемые темы* Новые пользователи
Тема    Дата, Время  Автор  Ответов
Старый Кассовые операции    08-12, 15:28  natyy  84
Старый Освобождение при расчете ЗП за декабрь    06-12, 18:31  Accountant  1
Старый Mijloace fixe    06-12, 17:52  Accountant  210
Старый Export servicii    06-12, 17:51  Accountant  16
Старый Taxa pentru amenajarea teritoriului    06-12, 17:42  Accountant  10
Старый casarea motorinei    06-12, 17:41  Accountant  7
Старый 1C versiunea 8-a    06-12, 16:23  Accountant  11
Старый Livrari mixte    06-12, 16:21  Accountant  57
Старый Concediu anual de odihna    06-12, 16:12  Accountant  57
Старый Как оформить возмещение личных расходов сотрудника    28-11, 12:36  Katya  0
Старый Освобождение при расчете ЗП за декабрь  228
Старый Как оформить возмещение личных расходов сотрудника  187
Старый decontul de avans  151
MARIANA...  0  06-12
caramelica05  1  30-11
rorik  2  28-11
Katya  2  28-11
serjiu  0  16-11
Самые активные темы* Самые активные пользователи*
Старый Освобождение при расчете ЗП за декабрь  1
Accountant  11
natyy  6
ciobanu  3
savoronga  3
Katya  2

  Раздел Последнее сообщение Темы Сообщений
Бухалтерский учет и налогообложение
Обсуждение актуальных вопросов бухгалтерского учета и налогообложения
Учетная политика (просматривают: 1)
Рекоммендации по разработке учетной политики
от Accountant
12-06-2016 03:23 PM К последнему сообщению
30 252
Обсуждение методологии бухгалтерского учета, положений НСБУ и комментариям к ним, Плана счетов и разъяснений Министерства финансов
от Accountant
12-06-2016 04:52 PM К последнему сообщению
137 3,471
от Accountant
12-06-2016 04:51 PM К последнему сообщению
29 316
Вопросы по оформлению документов
от natyy
12-08-2016 02:28 PM К последнему сообщению
157 2,203
Советы по составлению и представлению отчетности
от Accountant
03-29-2016 08:43 AM К последнему сообщению
41 513
Подоходный налог (просматривают: 2)
106 2,326
НДС и акцизы (просматривают: 3)
от Accountant
12-06-2016 03:21 PM К последнему сообщению
80 1,184
от SergoSig
11-19-2016 05:34 PM К последнему сообщению
44 856
от Accountant
12-06-2016 04:42 PM К последнему сообщению
28 369
Обсуждение специфических вопросов учета и налогообложения
от SergoSig
11-19-2016 05:38 PM К последнему сообщению
32 378
Проблемы при общении с налоговиками. Решение споров. Как вести себя в ходе проверки и как оспорить ее результаты
от Accountant
10-25-2016 12:30 PM К последнему сообщению
18 257
Все, что связано с международными стандартами финансовой отчетности: обучение и внедрение, обмен новостями и мнениями
от Teo
11-05-2012 03:24 PM К последнему сообщению
1 56
Обсуждение различных программных продуктов для автоматизации работы бухгалтера
от savoronga
09-17-2016 02:17 PM К последнему сообщению
14 302
Обсуждение ошибок, допущенных в первичных документах, финансовых отчетах и налоговых декларациях, а также порядка их исправления
от SergoSig
11-19-2016 05:35 PM К последнему сообщению
21 194
Кадровый учет и управление персоналом
Кадровые вопросы, трудовое законодательство, оплата труда, управление персоналом
Подбор, аттестация, обучение
от savoronga
09-21-2016 01:47 PM К последнему сообщению
11 128
Кадровые документы (просматривают: 2)
Трудовая книжка, личное дело, приказы, справки, письма, объяснительные
30 561
Трудовое законодательство (просматривают: 3)
Прием на работу, увольнение. Расчет отпускных, больничных, командировочных. Охрана труда, ответственность работника и работодателя
от Accountant
12-06-2016 03:12 PM К последнему сообщению
66 881
Юридический форум
Правовые вопросы, законодательство, судебные решения, советы, дискуссии
Обсуждение молдавского законодательства
от AFEX
09-06-2016 10:47 AM К последнему сообщению
46 407
Если вы не можете найти какой-либо законодательный или подзаконный акт вам сюда
от Accountant
11-27-2013 09:15 AM К последнему сообщению
14 69
Практика применения судами действующего законодательства
от AFEX
12-18-2010 01:32 PM К последнему сообщению
1 15
Договоры, письма, иски, заявления, жалобы и прочие документы
от SergoSig
11-19-2016 05:35 PM К последнему сообщению
21 124
Аудит: теория и практика
Обсуждение проблемных вопросов в аудите, мнения, предложения
Практические аспекты аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с НСБУ и МСФО
03-24-2011 10:36 PM К последнему сообщению
1 1
Проверка правильности исчисления, уплаты налогов и составления налоговых деклараций
никогда 0 0
Вопросы создания и развития службы внутреннего аудита
02-04-2011 03:09 PM К последнему сообщению
2 10
Финансы, управленческий учет и анализ
Обсуждение вопросов, связанных с управленческим учетом, бюджетированием, анализом хозяйственной деятельности, финансовым анализом
Финансовый менеджмент (просматривают: 2)
Финансы предприятия, финансовый менеджмент, анализ хозяйственной деятельности, вопросы лизинга, кредиты, ценообразование и себестоимость и т.п.
от contmd
06-08-2015 08:59 AM К последнему сообщению
2 64
Вопросы бюджетирования
от contmd
08-12-2012 10:13 AM К последнему сообщению
2 6
Служебный раздел
Здесь можно обсудить сам форум, сайт, журнал "Contabilitate şi audit" и многое другое
Здесь можно обсудить статьи из журнала "Contabilitate şi audit", а также предложить тему для статьи
от Accountant
04-21-2013 02:18 PM К последнему сообщению
14 87
Вопросы по работе сайта (просматривают: 1)
Вопросы, касающие работы сайта
от webmaster
04-03-2012 02:33 PM К последнему сообщению
9 39
Ваши замечания и отзывы о работе форума и сайта в целом
от myina
10-10-2014 03:00 PM К последнему сообщению
6 113
Не знаете к какой теме отнести Ваш вопрос? Пишите его здесь. Модераторы перенесут его в нужный раздел форума
от Linna
12-17-2014 09:29 PM К последнему сообщению
2 3
Куда пойти учиться. Курсы, семинары, трейнинги. Отзывы, рекомендации, опыт
от webmaster
02-17-2016 02:01 PM К последнему сообщению
8 163
Юмор, встречи и общение на любые другие темы
от SergoSig
11-19-2016 05:39 PM К последнему сообщению
20 381
Акции, конкурсы, викторины, призы и подарки
от contmd
07-28-2012 10:20 AM К последнему сообщению
17 88


Кто на форуме
Присутствуют: 36 (0 пользователей и 36 гостей)
Показать находящихся на форуме
Рекорд одновременного пребывания 314, это было 10-02-2014 в 07:13 PM.
Форум журнала "Contabilitate şi audit" статистика
Форум журнала "Contabilitate şi audit" статистика
Темы: 1,010, Сообщений: 15,817, Пользователи: 7,815, Активные участники: 20
Приветствуем нового пользователя, MARIANA STEPANCIUC

Есть новые сообщения   Есть новые сообщения
Нет новых сообщений   Нет новых сообщений

Часовой пояс GMT +3, время: 08:42.

Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot